Világszép Nádszálkisasszony / Kolozsváron

Casa de Cultura a Studentilor Cluj Napoca Oficial Ismeretterjesztő
Az Udvarhely Néptáncműhely Világszép Nádszálkisasszony című gyermekelőadása a 17. Kolozsvári Népzene- és Néptánctalálkozó pénteki napján, 2021. szeptember 24-én, 10:00 és 12:00 órától kerül bemutatásra.
Világszép Nádszálkisasszony
mesejáték Benedek Elek meséje nyomán
Van nékem szeretőm,
Szívem zöld kertjében!
Fényes, nádszál-karcsú
Égi mosolygású!
– Én bíz addig meg nem házasodom, míg kerek e világon a legszebb királykisasszonyt meg
nem találom! – mondja igaz hittel a kicsi királyfi. Lelkében EGY dallam, furulyáján EGY
ének szól mikor útnak indul, hogy megtalálja a nádszálba rejtett legszebb királylányt.
Vele együtt indulunk el mi is, hogy megkeressük, aki álmainkban él, hogy a küzdelmek során
meg is találjuk örök mátkánkat, és elnyerjük a boldogságot. A kiskirályfival együtt hagyjuk el
a biztos családi fészket, vívunk farkassal és sárkánnyal, és együtt szabadítjuk ki a boszorkány
karjaiból a nádszálba zárt élet forrását: gyöngyöm-társunkat. Ám ahhoz, hogy meg tudjunk
érkezni, útra kell kelnünk.
Szeretettel hívunk hát kicsit és nagyot erre a rengeteg utazásra, hogy teremtett színpadi
világunk állomásain, próbatételein átkelve megerősödjünk, felfényesedjünk, kitisztuljunk. A
mesék örök tudásából táplálkozva valljuk: ha rálelünk valódi zengő részünkre, égről és földről
is mosolyog bennünk a Rend.
Mindannyiunkban ott él a Mag, mag búzamag!
Legyen ez a Szem, szem búzaszem végsőkig a kenyerünk!
Jelmez: Kis Kriszta
Zeneszerző: Molnár Szabolcs
Dramaturg, a rendező munkatársa: Prezsmer Boglárka
Rendező-koreográfus: Ivácson László
Mesénk előadói: Antal József, Antal Katalin, Bálint Endre, Faluvégi Erzsébet, Forgács Hunor,
Fülöp Csaba, Hajdó Árpád, Hajdó Lóránt, Kovács Bernadett, Nagy Annamária, Orbán
Henrietta, Sipos Réka, Szász Levente
Van nékem szeretőm,
Napnak a kertjében.
Ő az igaz részem,
gyöngyöm, társam, kincsem.
A maszk viselése az előadás teljes időtartama alatt kötelező.
Jegyinformációk és helyfoglalás: Fülöp Ágnes – 0741 186 589