Tóth Zsombor előadása

Online Ismeretterjesztő
Időpont: 2022. JÚNIUS 24., PÉNTEK, 18:00
Szöveg és klandesztinitás a hosszú 18. században
Előadásom az ún. hosszú reformáció (1500−1800) korszakalakzatán belül különít el egy alkorszakot, és ennek a periódusnak a szöveghasználat-történetét tárja fel példákon keresztül. Az 1680 és 1800 között megjelenített hosszú 18. században a nyomtatott és kéziratos nyilvánosság párhuzamosan vagy néha egymást kiegészítve tett hozzáférhetővé szövegeket. A nyomtatott és kéziratos könyvek produkciója és disszeminációja olyan komplex szöveghasználatot implikált, amelynek során, különösen a fordítások esetében, a szövegek egy fajta fluiditása képződött meg. A másolt, továbbírt, végül nyomtatott szövegek mindig variánsokban léteztek, tulajdonosaik pedig folyton módosították őket igényeiknek és privát céljaiknak megfelelően. A református szerzőségű nyomtatott és kéziratos korpusz esetében megjelenő „klandesztinitás” jelensége, amint látni fogjuk, nemcsak a titkosság/titoktartás jegyében működött, hanem a vallási perzekúcióval szembeni református ellenállás egyik sajátos kifejeződése is volt.
Dr. Habil. Tóth Zsombor, irodalomtörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, illetve az MTA BTK Lendület Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500‒1800) Kutatócsoport vezetője.