Tervezés és fejlesztés–Városok és hálózatok

Szabadka Tudomány, oktatás

A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, a KRTK RKI Határkutató
Csoport és a Magyar Regionális Tudományi Társaság
Tervezés és fejlesztés – Városok és hálózatok címmel közös konferenciát
szervez Szabadkán, amelyre ezúton meghívjuk.

Időpont: 2020. május 21. csütörtök 11 óra
Helyszín: Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének székháza
(Szabadka, Corvin Mátyás u. 9.)

Programterv
11.00 Regisztráció
11.20 Köszöntők
11.40 Plenáris előadások
13.30 Ebéd
14.30 Szekcióelőadások (a szekciók a beérkezett absztraktok alapján
kerülnek kialakításra)
17.00 Zárszó

A konferencia célja, hogy bemutatásra kerüljenek a városok és különböző
hálózataik tervezésével, fejlesztésével kapcsolatos eredmények,
elképzelések. Emellett városvezetők, fejlesztési szakemberek és a témát
kutatók számára lehetőség nyíljon tapasztalatcserére. A plenáris
előadások fókuszában az infrastruktúra, Magyarország és Szerbia
fejlődése áll.

Részvétel: A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Kérjük, részvételi szándékát Ricz Andrásnak jelezze a következő
címen:

Szekcióelőadással jelentkezés: 500–1000 leütés hosszúságú, magyar nyelvű
absztrakt beküldésével (szerző és képviselt intézmény feltüntetésével)
az alábbi címen:

Határidők:
• Előadással jelentkezés (absztrakt beküldése): 2020. április 10. •
Absztrakt kiértékelése: 2020. április 15. • Részletes program (2.
körlevél): 2020. április 20. • Jelentkezés előadás tartása nélkül: 2020.
május 15. • Kéziratleadás határideje (tanulmánykötet): 2020. június 10.
Publikáció: Az előadásokból készült tanulmányok lektorált, online, ISBN
számmal ellátott konferencia kötetben kerülnek megjelentetésre (formai
követelmények a 2. körlevélben). A legjobb előadások kiajánlásra
kerülnek a Deturope c. folyóiratnak (Scopus, WoS) szakcikként történő
megjelentetésre.

A felhívás (pdf) elérhető az MRTT honlapján: http://www.mrtt.hu/

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A szervezőbizottság nevében üdvözlettel Ricz András RTT elnök és Gál
Zoltán MRTT elnök