Szent Rita ájtatosság Nagymagyaron

Nagymagyar Vallás

2018. január 25-én, csütörtökön, 17 óra 30 perces kezdettel tartják meg a Szent Rita ájtatosság keretei között a szentmisét a nagymagyari római katolikus templomban.

A szentmise celebránsa és szónoka Molnár Tamás, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora.

Immár hagyományosan, idén is tizenöt héten át készülhetnek a hívek és lelkiatyák Cascia-i Szent Rita májusi liturgikus ünnepére a nagymagyari római katolikus plébániatemplomban. A már reménytelennek tűnő ügyekben is hathatósan közbenjáró szentként tisztelt Szent Rita életéről és erényeiről csütörtökönként elmélkedhetnek az összegyűlt hívek, kérve segítségét a Mindenhatónál különféle ügyeinkben. Az imádságos előkészület minden alkalommal 17 órakor kezdődik, mialatt szentgyónási lehetőség is kínálkozik, a szentmise bemutatására pedig 17:30-kor kerül sor.

 

Forrás: facebook