Szakmai fórum a 39/2020. rendeletről

online esemény Ismeretterjesztő
2020. november 1-ével lezárult kulturális dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetési folyamata. Ennek következtében a kulturális szféra munkatársai közül immár nagyon kevesen maradtak közalkalmazottak. Az átalakítást előíró törvény nem rendelkezett sem a Kjt. hatálya alatt maradók sem pedig a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak munkaköreiről. Szintén nem voltak szabályozva a képesítési követelmények. Az ezzel kapcsolatos jogszabályok november elején láttak napvilágot.
Az ide vonatkozó joganyagok megjelenése után az MNE újabb segítő fórumot indított a már megszokott online felületen (forum.mane.hu). Mint már korábban is, a célunk az volt, hogy praktikus segítséget nyújtsunk jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában minden közművelődésben dolgozók számára.
Az eddigi tapasztalatok összegzése és az ezután következő feladatok számbavétele érdekében élő online szakmai fórumot szervezünk egyesületünk YouTube csatornáján.
A Fórum ideje: 2020. november 25., 10.30.
Helye: a Magyar Népművelők Egyesülete YouTube csatornája
Tervezet program:
10.30 Köszöntő Bordás István – az MNE elnöke
10.10. Az munkakörökről és képesítési követelményekről szóló új joganyagokat bemutatása
(A Kormány 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelete a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról,
39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról)
előadó: Kary József – kulturális szakértő
10.30 A munkaköri és képzettségi követelmények alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai az mane fórum tükrében.
előadó: Halmai Róbert – kulturális szakértő
10.50 – Az elhangzottak kapcsán feltett kérdések megválaszolása.
A programon való részvétel ingyenes. az élő fórumot elérni ezen a linken lehet: https://www.youtube.com/channel/UCeW-BLD3Y0SXNLkKy9izU3Q