Sem magasság, sem mélység nem rettent

Bajsa, Torontálvásárhely, Bácsfeketehegy, Maradék Ismeretterjesztő

Négynapos emlékkonferencia a reformáció 500. évfordulója alkalmából

Szervező: Kiss Lajos Néprajzi Társaság
Helyszínek:
Bajsa (Bácska)
Torontálvásárhely (Bánát)
Bácsfeketehegy (Bácska)
Maradék (Szerémség)
Időpont: 2017. június 29. – július 2.
Első nap:
Bajsa, 2017. június 29. csütörtök
Regisztráció 11.00 órától a bajsai Helyi Közösség épületében.
Program
13.30 Kiállításmegnyitó a bajsai Helyi Közösség épületében
Az egybegyűlteket köszönti Lackovics Károly, Bajsa polgármestere. A kiállítást megnyitja és a kiállítás anyagát ismerteti: Dolinszkyné Báthory Márta th. mgr. esperes asszony
14.30 A konferencia ünnepélyes kezdete. Helyszín: az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház esperesi hivatala. (Bajsa, Zakó utca 21.)
Köszöntőt mond dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke, a konferencia főszervezője.
1. Dr. Dolinszky Gábor evangélikus püspökhelyettes:
A vajdasági evangélikus egyház története
2. Prof. dr. Barna Gábor:
Protestáns ökumenikus törekvések
Adatok a dél-alföldi evangélikus gyülekezetek történetéhez
3. Beszédes Valéria mgr.:
Iványi István élete és munkássága
15.30 Kávészünet
16.00 A konferencia folytatása
1. Veres Emese Gyöngyvér néprajzkutató, Magyarországi Evangélikus Egyház Vallási Néprajzi Munkacsoportja:
1886: az önállóság éve
2. Brittich Erzsébet helytörténész Arad:
Az Aradi Evangélikus Egyházközség és a Vörös-templom
3. Nagy István történész Bonyhád:
Torzsáról indultam… Ordass Lajos evangélikus püspök (1901–1978) eszmeisége
Második nap
2017. június 30. péntek, Torontálvásárhely
8.00 Indulás Torontálvásárhelyre
Útközben megtekintjük az eleméri Szent Ágoston-templomot, Kiss Ernő aradi vértanú végső nyughelyét. Megállunk Nagybecskereken, tiszteletünket tesszük a nagybecskereki református hívek templomában.
11.00–12.00 Érkezés Torontálvásárhelyre
Ebéd
14.00  A konferencia kezdete
1. Beszédes Mária torontálvásárhelyi lelkésznő ismerteti a templom történetét
2. Dr. habil. dr. Örsi Julianna kandidátus:
A 19–20. századi református megújulási mozgalom
3. Fehér Viktor egyetemi mesterhallgató:
A református egyház Rákóczi-képe az 1906-os Rákóczi-újratemetés idején
4. Besnyi Károly helytörténész:
Különös történetek a vajdasági protestáns egyházközségek életéből
Kávészünet
1. Tóth dr. Glemba Klára:
A Nagybecskereki Református Egyházközség közösségépítő szerepe Bánátban
2. Kónya Sándor néprajzkutató:
Protestáns énekek a néphagyományban
3. Dr. Szőke Anna:
Regionalizmus és a vallási hovatartozás tájformáló hatása
4. Raj Rozália – Nagy István:
Vajdasági református temetőink (filmvetítés)
Harmadik nap
2017. július 1., szombat
Feketics a múltban és a jelenben is (régen jugoszláviai) ma a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöki székhelye volt és maradt is.
Program
09.00 Helyszín: Bácsfeketehegy, református templom
„Sem magasság, sem mélység nem rettent”
Orosz Attila, bácskai református esperes előadása
10.00 Helyszín: Feketics Művelődési Egyesület, Bácsfeketehegy
Az emlékkonferencia központi ünnepségét prof. dr. Silling István köszönti
10.30 – Délelőtti ülésszak
Műveltség és hagyomány – elnököl: prof. dr. Németh Ferenc
1. Prof. dr. Jung Károly folklórkutató, nyugalmazott egyetemi tanár:
Kleofás a tüzes kemencében   — Apokrifon-epizódok proppi értelmezésben
2. Barabás László, Károli Gáspár Református Egyetem, főiskolai docens, néprajzkutató:
Iskolai műveltség és néphagyomány az erdélyi protestánsok kalendáris szokásaiban
3. Dr. Nóbik Attila egyetemi tanár, Gyógypedagógus-képző Intézet, Szeged:
A protestantizmus képe a magyar neveléstörténet-írásban
Kávészünet
Történelem – elnököl: prof. dr. Barna Gábor
4. Prof. dr. Németh Ferenc, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka:
125 éve jelent meg az első bánáti református folyóirat, a nagybecskereki Keresztyén (1892)
5. Pastyik László mgr. irodalomtörténész, bibliográfus:
Bácskai és bánsági protestáns történetíró papok (a XIX. században)
6. Farkas Lajos vallástörténész, a dunaújvárosi Intercisa Múzeum igazgatója:
Karancs – Kő – Sepse
Ebéd
14.30 – Délutáni ülésszak
Egyéniségek – elnököl: prof. dr. Jung Károly
1. Dr. Silling István, ny. egyetemi tanár, nyelvjárás- és néprajzkutató:
Kármán József verbászi református lelkész a babonáról 1877-ben
2. Hallgató Imre helytörténész:
Simonyi János szerepe a szabadkai egyházközség megalakulásában
3. Székely Gábor doktorandusz, művészettörténész:
Kecskeméti Selymes János református lelkész a református hitélet kecskeméti egyháztörténeti művében
Kávészünet
Felekezetek – elnököl Veres Emese Gyöngyvér
4. Pap Gy. László unitárius lelkész, Debrecen:
A magyar unitárius vallás
5. Vass Erika néprajzkutató, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum:
A homoródalmási unitárius gyülekezet
6. Dr. Klamár Zoltán, néprajzkutató, Váci Egyházmegyei Múzeum:
Már az ősmagyarok is reformátusok voltak!
Vallási másságból eredő konfliktushelyzetek – közép-bácskai példák
Jelenlévő múlt – elnököl: dr. Szőke Anna
7. Dr. Bárth János néprajzkutató, nyugalmazott múzeumigazgató, címzetes egyetemi docens:
A pirosi reformátusok házassági kapcsolatai a XVIII–XIX. század fordulóján
8. Dr. Silling Léda, Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka:
A bácskossuthfalvi templom melletti sírkert református sírjelei
9. Csorba Béla, az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott lektora:
A járeki evangélikus templom
20.00 – Vacsora
Negyedik nap
08.30  Indulás autóbusszal Maradékra
Maradék Vajdaságban, a Szerémségi tájegységben, a Tarcal-hegység lankáin található. Itt van a szerémségi magyar szórványtelepülések közül a legnagyobb magyar közösség. A valamivel több mint 2000 lakos körülbelül egynegyede magyar. A református egyházközség jelenét és múltját Halász Dániel lelkipásztor ismerteti.
Visszaérkezés Bácsfeketehegyre kb. 15.00 órakor. Igény szerint ebéd és hazautazás.