S. Varga Pál előadása

Online Tudomány, oktatás
Előadó: S. Varga Pál Széchenyi-díjas magyar irodalomtörténész, professor emeritus, az MTA rendes tagja, az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának elnöke
Dátum: 2023. április 25., 18.00
Előadás címe: Eritis sicut deus. Az istenülés romantikus programjának kritikája Az ember tragédiájában
Rezümé:
Madách a közismert bibliai toposzból indul ki, amikor álombeli útjára indítja az első emberpárt: Ádám és Éva megízleli a tudás fájának gyümölcsét, de az örök élet fájáról nem szakíthat. A Tragédia Ádámját ugyanakkor elbűvöli az „olyanokká lesztek, mint Isten” ígérete: Istent utánozva teremteni akar – történelmi útján minden csalódása ellenére a tökéletes társadalom létrehozására törekszik –, s nem vesz tudomást arról, hogy véges idő áll rendelkezésére. Ha Ádám élete és sorsa jelképes kölcsönhatásban van a történelem emberének életével és sorsával, paradox istenülési vágya is visszatükröződik a történelmi ember pályafutásában. Míg Ádámmal együtt az emberiség (minden gyarlósága ellenére is) egyre gyarapszik tudásban; a fejlődés tetőpontján álló tudós a Falanszterben – akinek a földi élet fizikai és időbeli korlátainak leküzdése volna a feladata – tudását arra használja, hogy (Istent utánozva) életet teremtsen. Ádámot és a történeti embert egyaránt a lét végessége győzi le – sorsukat az istenülés vágya pecsételi meg.