Régi mesék új színekben – Pályázati felhívás

Kájoni János Megyei Könyvtár Ismeretterjesztő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Kájoni János Megyei Könyvtár és a „Pro Libris” Egyesület pályázatot hirdet Régi mesék új színekben címmel az V-VIII. illetve a IX-XII. osztályos diákok részére. A pályázók egy magyar népmesét kell megjelenítsenek papírszínház formájában, vagyis 15-23 fekvő képben megrajzolják a választható öt mese közül az egyiket, – a szöveg megadott tagolása szerint. A tagolt meseszövegeket és a papírszínházzal kapcsolatos kérdéseket a könyvtár Gyermekrészlegén lehet kérni személyesen, vagy e-mailben illetve telefonon (, 0730/641667, 0266/371988, 0753 073489)

A rajzok mérete: 37 x 27,5 (A3-as lapot méretre vágni).
Tájolás: minden rajz fekvő!
Kb. 15-23 rajz – a meseszövegek tagolása szerint.
Rajzeszközök: színes filctoll, akvarell ceruza, színes ceruza, zsírkréta, krétafesték, vízfesték, olajfesték, akrill stb.
Rajztechnikák: rajzolás, festsés, kollázs, vegyes technikák stb.
A népmesék címei: A lusta és a szorgos lány, A makrancos asszony meg az ördög, Kőleves, A három kívánság, A szerencsepróbáló királyfi
A rajzok kiegészítsék, erősítsék a szöveget.
Az alakok, motívumok nagyok, jól kivehetőek, élesek, 3-4 m távolságból is jól láthatóak legyenek. Fontosak továbbá az élénk, eleven színek!

A zsűri pontozza a fentebbi kritériumok betartását, a szöveg és rajz összhangját, a tartalom és üzenet minél pontosabb megjelenítését, a stílus egyediségét, a kreativitást, a rajzok kifejező erejét, esztétikumát, hangulatát, a színek elevenségét.
Leadási határidő: szeptember 20 (a postai bélyegző dátuma) személyesen vagy postán (Postacím: Kájoni János Megyei Könyvtár 530223 Csíkszereda, Stadion utca 1/b sz).
A beérkezett pályamunkák a könyvtár tulajdonába kerülnek.
A pályamunkák mellett kérjük feltüntetni a következő adatokat: pályázó neve, osztály, iskola neve, helység, elérhetőség (tel.sz., e-mail cím).
Díjak: V-VIII. osztály: I.: 300 lej értékű jutalom
II.: 200 lej értékű jutalom
III.:100 lej értékű jutalom
2 különdíj 100-100 lej értékben

IX-XII. osztály I. : díj 350 lej értékű jutalom
II.: díj: 250 lej értékű jutalom
III.: díj: 150 lej értékű jutalom

A nyertes munkák ki lesznek állítva a Kájoni János Megyei Könyvtár alagsori előadótermében, ugyanitt kerül sor díjazására a Népmese Napja keretében, szeptember 30-án, hétfőn du. 5 órától.
A pályázat célja személyesebbé tenni, népszerűsíteni a népmesék világát, mondanivalóját a fiatal generációk körében, ráirányítani a figyelmet a magyar népi kultúra által képviselt értékekre, teret kínálni a népmesék világát közvetítő programoknak.
A pályázat fő támogatói a Hargita Megye Tanácsa, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Communitas Alapítvány.
#KájoniJánosMegyeiKönyvtár
#ProLibrisKönyvtáriEgyesület
#NépmeseNapja2019
#Pályázat