Proust és a regény poétikái

ONLINE ESEMÉNY Ismeretterjesztő
A Korunk folyóirat júniusi lapszáma a 150 éve született Marcel Proust előtt tiszteleg. A lapszám szerzői egy szakmai kerekasztal-beszélgetés keretében vizsgálják a Proust-életmű jelentőségét, kiemelten kezelve annak magyar kultúrabeli jelenlétét. Proust főművéből több magyar nyelvű fordítás is készült, ezek közül a Horváth Andoré Kolozsváron. A Swann fordításának kiadásra való előkészítése számos fontos szakmai kérdést vet fel az eredeti mű poétikájával, jellegzetességeivel kapcsolatban, és ez összefüggésbe hozható azokkal az erővonalakkal is, amelyek meghatározták Proust eddigi magyar recepcióját. Ilyen és ezekhez hasonló kérdések foglalkoztatták a Korunk-szám szerzőit, ezekről folytatnak eszmecserét a KAB és a Korunk közös rendezvényén.
A beszélgetés résztvevői:
Kányádi András (Institut national des langues et civilisations orientales, Párizs)
Koros Fekete Sándor (fordító, Francia Intézet, Kolozsvár)
Mekis D. János (PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, Pécs)
Gintli Tibor (ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Budapest)
Moderál:
Balázs Imre József (Korunk folyóirat, BBTE Magyar Irodalomtudományi Intézet, Kolozsvár)
Időpont: 2021. július 7-én 16.00 óra (romániai idő szerint)
Helyszín: a beszélgetés a Zoom felületén zajlik, élő közvetítéssel