POSZTFASIZMUS ÉS TISZTA KAPITALIZMUS

Erdély Nemzetközi

Részt vesznek: Tamás Gáspár Miklós, Adorján István, Alex Cistelecan, Joe Grim Feinberg, Andrei State, Szigeti Attila

Moderátor: Dana Domsodi

A 70-ik életévét töltő Tamás Gáspár Miklóst ünneplő beszélgetésen munkássága főbb elméletei és fogalmai lesznek terítéken: a Kelet-Európai “létezett szocializmus”-ok értelmezésétől a kortárs posztfasizmus elemzéséig, az osztály kétféle szocialista fölfogásától a filozófia, a forradalom és a barbárság közötti viszonyig; végül, de nem utolsó sorban áttekinteni TGM elméleti és gyakorlati hatását a jelenlegi kulturális és politikai kontextusban.

Tamás Gáspár Miklós (1948), kolozsvári születésű magyar filozófus. Filozófiát és klasszika filológiát tanult Kolozsváron és Bukarestben, majd az egyetem elvégzése után, 1972-től az Utunk szerkesztője volt. A Szekuritáté zaklatásai következtében Magyarországra emigrált, ahol 1979-1981 között az ELTE bölcsészkarán tanított filozófiát. Politikai okokból elbocsájtják, a magyar disszidens, majd rendszerváltó értelmiség egyik legismertebb alakja lesz. 1989-ben liberális képviselőnek választják a Magyar Országgyűlésben, 1994-ben kivonul a politikai életből. Igazgatója volt a Magyar Tudományos Akadémia Filozófia Intézetének, több Egyesült Államok-beli, Angliai és Nyugat-Európai egyetemen és kutatóintézetben, továbbá a budapesti Central European University-n is tanított és kutatott. Számtalan politikafilozófiai és társadalomelméleti esszét, tanulmányt közölt, írásait 14 nyelvre fordították le. Legfontosabb kötetei: A szem és a kéz [szamizdat, Budapest, 1983, francia fordítása: Genf, 1985], Idola tribus [magyar és francia nyelven, Párizs, 1989, 1991], Másvilág [Budapest, 1994], Törzsi fogalmak I.-II. [Budapest, 1999], Postfascism și anticomunism [Kolozsvár, 2014], Kommunismus nach 1989. Beiträge zu Klassentheorie, Realsozialismus und Osteuropa [Kommunizmus 1989 után. Tanulmányok az osztályelméletről, a létezettt szocializmusról és Kelet-Európáról, Bécs, 2015].