Perkő Néptáncegyüttes | A csókalányok

Vigadó Művelődési Ház, Kézdivásárhely Kultúra, kommunikáció
PERKŐ NÉPTÁNCEGYÜTTES | A CSÓKALÁNYOK
» 2022. április 28., 20.00
Vigadó Művelődési Ház | Nagyterem
Jegyár: 20 lej
* * *
“Egy asszonynak volt egyszer tizenkét leánya. Ez a tizenkét leány olyan szájas, vakmerő volt, hogy az anyjuknak egy szavát sem fogadták meg, s annyit nyelveltek egymással, hogy egy óráig sem volt csendesség a háznál. Az anyjuk egyszer úgy elkeseredett, hogy azt találta mondani: – Immár a fülem is tele van a lármátokkal, adja isten, hogy változzatok mind csókákká. Hát a tizenkét leány egyszeribe csókává változott, s ahogy kinyitotta az ajtót, a tizenkét csóka úgy kirepült rajta, hogy a szemét is majd kiverték. Ki a házból, fel a levegőbe, éppen a felhőkig. Az asszony kiállott az ajtó elé, s látja, hogy azok a csókák egyszer még alább szálltak, aztán megkerengték magukat a ház fölött, s avval eltűntek napnyugat fele. Nekifogott búsulni, hogy neki már leánya egy sincs, bár egy megmaradott volna a tizenkettő közül. Bánta, hogy úgy megátkozta őket, de már nem volt mit tenni, s elgondolta magában, hogy az isten nem ok nélkül verte meg a leányait, akik annyi szép intése után neki soha egyetlen szavát sem fogadták meg.”
Az előadást Horváth Tas rendezte.
* * *
Regisztráció és további információk: 0730 600 279.