Pályakezdés és karrierút: irodalomtörténet

online esemény Ismeretterjesztő

Pályakezdés és karrierút az irodalomtörténet-írásban

PÁLYAKEZDÉS ÉS KARRIERÚT AZ IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN
A PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék online konferenciája
A rendszerváltás utáni években az írói monográfia műfaja, illetve a hagyományos életrajz-központú irodalomtörténet-írás több okból meghaladottnak tűnt, s így az 1990 és 2010 közötti időszak legnagyobb figyelmet kiváltó irodalomtörténeti munkái többnyire szövegimmanens elemzések voltak. Ehhez képest az utóbbi másfél évtizedben egyfajta újraértékelése és revíziója figyelhető meg a „hagyományos” biográfiai irodalomtörténet-írásnak a magyar irodalomtudományban és ezzel összefüggésben a szakmai-tudományos könyvpiacon is. E változást nemcsak az egy-egy életműre fókuszáló monográfiák sora és a monográfia műfaja iránti érdeklődés megnövekedése jelzi, hanem a szerzői életművek megismerésére irányuló tudományos figyelem módszertani reflektáltsága is. Az antropologizáló irodalomtörténet-írás, a médiatörténet, az irodalmi kultuszkutatás, az mikrotörténet, az önéletrajzi elméletek és nőtörténeti kutatások mind-mind olyan elméleti-módszertani eszköztárak, amelyek az irodalmi szövegek jobb, árnyaltabb megértését segítik elő, különbözőképp világítva meg szerzői életút (történelmi-társadalmi és poétikai-retorikai) konstrukcióját.
A konferencia témái:
– Az írói, költői pályakezdés változó normái
– Irodalmi és pénzügyi sikerek, kudarcok
– Versengő pályakép-narratívák
– Recepciótörténet és írói életrajz
– Az irodalom és más tevékenységformák (újságírás, politika) viszonya
– Olvasói népszerűség és karrierépítés
– Irodalomtörténeti munkák pályakép-konstrukciói
– A modern irodalmár hivatás története és szereplehetőségei
– A pályakezdés motívuma írói autobiográfiákban
– Kulcsregények, irodalmár regényhősök
Meghívott előadók:
Szilágyi Zsófia (SZTE BTK)
Z. Kovács Zoltán (SZIE Kaposvári Campus)
Szilágyi Márton (ELTE BTK)
Szajbély Mihály (SZTE BTK)
Gere Zsolt (SZTE BTK)
A konferencia időpontja: 2021. április 9-10. (péntek-szombat).
A rendezvény online módon valósul meg a PTE MS Teams felületén.
A fiatal kutatói résztvevők előadás-összefoglalói a következő linken érhetők el: https://drive.google.com/…/1ryzXXXrFvi2ik09S7lv…/view…
Részletes program HAMAROSAN!
*Támogatás:
A rendezvény az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával valósul meg.