Népmesemondó-versenyek

Hagyományok Háza Ifjúsági, gyermek

Népmesemondó-versenyek: Miért? Hogyan (ne)? Hányféleképpen?

Konferencia a kárpát-medencei népmesemondó-versenyek tanulságairól, eredményeiről, jövőjükről

Hogyan, hol s miként jelent meg a versengés a régebbi korok szóbeli epikus költészetének művelői között? Vannak-e jó példák, alkalmazható jó gyakorlatok a mesemondó–versenyek témájában? Hogyan, hányféleképpen szólítható meg az ifjabb vagy az idősebb korosztály, ha népmesemondó-versenyről van szó? Milyen szakmai érvek, technikák mentén kerülhetünk közelebb akár a versengés szintjén is az élőszavas mesemondáshoz és a népmeséhez, mint folklórműfajhoz? Hogyan választható szét a prózamondás és a népmesemondás gyakorlata? Egyáltalán: lehet-e, érdemes-e a szakmai színvonal megtartásának igényével mesemondó-verseny szervezésre vállalkozni?

A Hagyományok Háza éves mesekonferenciájának témája idén a Népmesemondó versenyek.

Vendégeink Budapestről, a Vajdaságból, Felvidékről és Erdélyből érkeznek, hogy megosszák a népmesemondó-versenyekkel kapcsolatos tapasztalataikat, nézeteiket.

A nap során a meseszó is felcsendül, hiszen határon túli ifjú vendégeink (Tímár Annamária – Gyimes, Szalai Klaudia – Vajdaság, Mihalovics Zsófia – Felvidék) mesemondással is készültek a konferencia napjára.

A napot Mese-csata zárja, amely során hat „mesefa” népmeséi szállnak ringbe a sötétség a versengés és a várakozás témájában.

A konferencia belépődíja (egész napra + a mese-csatán való részvétel) 1000 Ft. A részvételi díjat az előzetes regisztrációt követően a helyszínen szükséges befizetni!

Részletes program: http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/13576/
Online regisztráció: https://goo.gl/forms/VoRfPoyWLObjNOAq2