Népmesekincstár Mesepedagógia Képzés

Apáczai Csere János Elméleti Liceum Kolozsvár Ismeretterjesztő

Népmesekincstár Mesepedagógia Képzés- mesés tanévkezdés

NÉPMESEKINCSTÁR MESEPEDAGÓGIA KÉPZÉS – KOLOZSVÁR

2019. szeptember 5-6. (csütörtök -péntek)

Célcsoport: kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok, tanítók, fejlesztőpedagógusok, könyvtárosok, de minden érdeklődőt (szülőket is) szeretettel várunk a 3-12 éves korosztály népmeséivel.
A kétnapos képzés ára: 300 RON
A képzés min: 15 fő részvételével indul

A képzésre PATKA ILDIKÓ-nál az emailcímen lehet jelentkezni, tőle lehet kérni a részletes képzési programot és a további tudnivalókat.
A képzésen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezési határidő 2019. augusztus 15.

Előadó-gyakorlatvezető:
Bajzáth Mária neveléstudományi bölcsész, tanító, tanár, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője, a Népmesekincstár könyvsorozat szerzője
facebook/mesepedagógia mese.mesepedagogia.hu

A képzés célja:
Újragondolt, korszerű és gyerekközpontú pedagógiai módszerekkel összekapcsolva és ÉLŐVÉ téve a hagyományt, – a mesélés, mondókázás, szabad népi játék, örömteli éneklés beépítése a tanításba, az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába-, kimeríthetetlen, tiszta, erő és örömforrást jelenthet, minden gyerek és pedagógus számára.

A Népmesekincstár mesepedagógiai módszer lényege:
MesÉLNI a mesét. Rendszeresen ismétlődő mesemondás és mondókázás, a pedagógus közös játéka, tánca, éneklése a gyerekekkel, amely minden résztvevő számára valódi élményt és örömforrást jelent.
A résztvevők a komplex, elméleti- gyakorlati-és módszertani ismeretanyag elsajátítása után, a népmesét és a népköltészeti alkotásokat pedagógiai munkájuk, családi életük szerves részévé tehetik, az anyanyelvi, matematikai, és kulturális kompetenciák mellett, érzelmi, értelmi és szociális kompetenciák fejlesztésével összefüggésben használni tudják a népmesékben rejlő lehetőségeket, valamint a kapcsolható mozgás-ének- népi játék-alkotás tevékenységeket. A képzés segítséget ad önálló módszertani ötletek megvalósításához, a pedagógiai kreativitás kibontakozásához is.

A képzés kétharmada saját élmény és gyakorlat. A gyakorlati tematikai egységek tartalma cselekvésközpontú, az elméleti órák interaktívak. A képzés során a résztvevők nagycsoportos, kiscsoportos, páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak.

A képzés tartalma:
A képzés során 8 témát érintünk, minimum 8 komplex Népmesekincstár mesefoglalkozással, tehát min 8 mesével, 10 mondókával, 10 találós kérdéssel, 5 nyelvtörővel, 5 népi játékkal, 3 népdallal gazdagodnak a résztvevők, amelyet mindennapi pedagógiai gyakorlatukban hasznosítani tudnak. Ezeken kívül, még tucatnyi népmesével és népköltészeti alkotással ismerkednek meg, élőszavas mesemondás és saját élményű mesefoglalkozás keretein belül.

A képzés Romániában nem akkreditált, de a képzésen résztvevők tanúsítványt kapnak a képzés elvégzéséről.