Nemzetközi konferencia a Délvidék múltjáról

Vajdaság Tudomány, oktatás

A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle folyóirat, a SZAB Délvidék Kutatóközpont Munkabizottsága és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferenciát szervez

FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL
címmel

2021. február 25. (csütörtök)

TERVEZETT PROGRAM
09.30-10.00 REGISZTRÁCIÓ

10.00-13.00 PLENÁRIS ÜLÉS
A TRIANONI SZERZŐDÉS KÖVETKEZMÉNYEI A DÉLVIDÉKEN

Levezető elnök: Dr. Forró Lajos
Szeged, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Főépülete, Kari Tanácsterem (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)

Amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé a konferencia jelenléti megrendezését, abban az esetben az előadások online módon lesznek megtartva.

10.00.-10.10. Megnyitó

10.10.-10.30. Vizi László Tamás
10.30.-10.50. Hornyák Árpád

10.50.-11.00. Gulyás László
11.00.-11.30. Kérdések, vita, kávészünet

11.30.-11.50. Fizel Natasa
11.50.-12.10. Fejős Sándor

12.10.-12.30.Fábián Borbála

12.30.-14.00. Vita, kérdések, ebédszünet

14.00.-18.00.: SZEKCIÓÜLÉSEK
Minden szekcióban 15 perces előadás megtartására van lehetőség, melyet 5 perc vita követ.

Tervezett szekció témák:
A Délvidék politikatörténete.
A Délvidék egyház-, oktatás- és művelődéstörténete.
A Délvidék gazdaságtörténete.

Szeretettel várjuk kutatók, történészek jelentkezését, akik a Délvidék kutatásával foglalkoznak. A konferencián lehetőség nyílik PhD-hallgatóknak, PhD-fokozattal, vagy DsC fokozattal rendelkezőknek, hogy kutatásaikat, eredményeiket egy előadás keretében bemutassák.

Jelentkezési határidő, illetve a maximum, szóközök nélkül, 1500 karakterből álló, magyar és angol nyelvű absztrakt leadási határideje (elektronikusan a emailcímre): 2021. február 12.

A konferencia előadásainak tanulmány változatát a szervezők publikálják a konferencia-kiadványban.

A tanulmány leadási határideje: 2021. február 25.

A tanulmányt word formátumban, az Aetas történettudományi folyóirat hivatkozási szabványát használva (http://www.aetas.hu/szerzo.htm), az esetleges illusztrációkat, képeket JPG formátumban, 300 dpi minőségben csatolt file-ként kell beküldeni (), vagy a konferencia napján elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive) kell leadni a regisztrációkor.

Az elbírálás eredményéről várhatóan januárban értesítjük a jelentkezőket.

Információ: