Nagypénteki magyar alkalmak Pozsonyban

Pozsony Vallás

Április 7-én, pénteken 10.00 órai kezdettel szervezik meg a keresztúti ájtatosság a máriavölgyi kálvárián. 17.30 nagypénteki szertartás a pozsonyi Ferences templomban.