Molnár János emlék-konferencia Komáromban

Komárom Vallás

november 26.,09:00

 

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2021. november 26-án Molnár János emlék-konferenciát tart a Komáromban, a Calvin J. Teológiai Akadémia Könyvtárában.

A konferenciát megelőző napon csendes főhajtással emlékeznek az egy évvel ezelőtt elhunyt, a Református Teológiai Kar egykori dékánjának, Molnár János lelkipásztor sírjánál a garammikolai temetőben.

A szervezők a konferenciát ún. hibrid módban tervezik megtartani.

Az előadók egy része online kapcsolódik a konferencia menetébe, de az érdeklődők a megadott linkre  https://bigbluebutton.ujs.sk/b/mgr-7yk-hjw kattintva is követhetik a programot.

Aki személyesen szeretne részt venni a konferencián, az előzetesen regisztráljon szerda 15.00 óráig Öllős Erzsébetnél  az "> mailre, vagy a +421353260656-os telefonszámon.

A konferencia 9.00 órakor kezdődik Lévai Attila dékánhelyettes Molnár János életrajzának ismertetésével. Online tartja előadását a Prágában élő Csémy Lajos, egyháztörténész, református lelkész, egyetemi tanár. Szintén online kapcsolódik be a konferenciába Erdélyi Géza nyugalmazott püspök, aki a tudós Molnár János kevésbé ismert emberi arcáról szól. Popély Gyula Molnár Jánosról, mint barátról, Géresi Róbert püspök pedig az emberarcú teológust hozza közelebb a hallgatóság számára. Az 51. Zsoltárt ismerteti Molnár János emlékére Karasszon István.

Erdélyi Pál előadásában a világ jó-e vagy rossz kérdésére keresi a választ, Kovács Attila pedig az iszlamista képi propaganda globális és nyugati inspirációit ismerteti. Ezen kívül szó lesz a mitoszokról és nemzetségtáblázatokról, a 308-as előtti negyven évről, valamint Magda Sándor püspök életéről és szolgálatáról.

A részletes program:

2021. november 26. /péntek/

Előadók:

09,00 – Lévai Attila: Molnár János életrajz – egyéni felhangokkal.

09,20 – Csémy Lajos – online

09,40 – Erdélyi Géza – online: A tudós Molnár János kevésbé ismert emberi arca.

10,00 – Popély Gyula: Molnár János, a barát.

10,20 – Géresi Róbert: Molnár János, az emberarcú teológus.

10,40 – Erdélyi Pál: Jó-e a világ, vagy rossz?

11,00 – 11,20 – Kávészünet

11,20 – Kovács Attila: „Az iszlamista képi propaganda globális és nyugati inspirációi”.

11,40 – Karasszon István: Az 51. zsoltár. (Molnár János emlékére).

12,00 – Bándy György: Mythoi kai genealogiai (Mítoszok és nemzetségtáblázatok).

12,20 – Somogyi Alfréd – „A 308-as előtti negyven év, betűben és valóságban”.

12,40 – Czinke Zsolt: Dr. Magda Sándor püspök élete és szolgálata.

13,00 – Szűcs Zoltán-online