Mese, mese, mátka

Csíkszereda Ifjúsági, gyermek
A „Mese, mese, mátka…” egy összetett, mesés-játékos foglalkozás, amely élőszavas mesemondásból és ezt követően gyakorlati tapasztalatszerzésből áll, a népi játékok eljátszása által. A népmesék olyan történetek, melyek útmutatóként szolgálnak az isteni rendhez való visszaigazodáshoz. Akadályok, próbatételek elé állítják a hőst, de kiutat is mutatnak az esetleges eltévedéseiből, a megoldandó feladat megoldásában. A nagy tudású, bölcs öregek tanácsokkal látják el, a táltos állatok, mint segítő erők, elviszik az adott helyről, vagy a hőssel együtt harcolnak hűséges társaiként. Ezek egyetemes szimbólumok. A történet hallgatása során a mese hallgatói belső képeket alkotnak, melyek lehetővé teszik a tudás, az erkölcsi útmutatás befogadását. Ugyanakkor esztétikai élményhez is juttatják a hallgatót.
Az élőszavas mesemondás előnye, hogy az adott közösségnek szól, egyszeri és megismételhetetlen. Igazodik a hallgatósághoz, akik bevonódnak a történetbe. Ezáltal hagyományos átadás történik, ahol a hallgatóság jelzései, reakciói beépülnek a történetbe, a humora is az adott közösségnek szól. A mese végén a jó győzelme a hallgatóságban örömet vált ki. Ezt az együtt megélt történetet „aki nem hiszi, járjon utána” felhívással, mintegy cselekvő tevékenység követi, melynek tartalmát a népi játékok, mondókák, dalocskák képezik.
Az adott témájú meséhez válogatott játékok által a gyermekhallgatóság kipróbálhatja erejét, bátorságát, leleményességre tehet szert. Gyakorlati úton szereznek tapasztalatokat, mintegy cselekvő módon élik meg a mesehallgatás adta öröm feszültségét. A gyermekek fejlettségét és életkori sajátosságait figyelembe véve, különválasztjuk a gyermekcsoportokat, más-más mesét választunk óvodás korú és kisiskolás korú (1-4 osztály) gyermekek számára.
Az óvodás gyermekeknek szánt foglalkozás időtartama 30-40 perc, a kisiskolásoké 40-50 perc.
Szeretettel várjuk a nyitott szívű, bátor, kalandvágyó gyermeksereget az EHH székhelyén tartott alkalomra! 16 órától az iskolások, 17 órától az óvodás gyerekek hallhatnak mesét.
Beugró: 5 RON/gyerek
A Csíkszeredai épület kapacitása korlátozott, ezért előzetes jelentkezés szükséges a következő linken: https://forms.gle/L4gk6qHFfD3pa9Ay6
E kis dalocskával vár minden kedves érdeklődőt Benkő Éva mesemondó.
„Mese, mese, mátka,
Pillangó s madárka,
Ingó-bingó rózsa,
Hallgass a meseszóra!”
Itt a vége… fuss el véle!