HÁLÓZATOK ÉS NETWORKING A MAGYAR IRODALOMBAN

Campus AAKH, Hof 7, Spitalgasse 2-4, Hörsaal 1, 1090 Wien Ismeretterjesztő

Tisztelt Érdeklődők !

 

Szeretettel várunk mindenkit Markó Anita (Universität Wien – ELTE
Budapest)

„Legfőbb célom, hogy kössek ismeretséget…”
Hálózatok és networking a régi magyar irodalomban

című előadására a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékén.

Az előadás helye és ideje:
Campus AAKH, Hof 7, Spitalgasse 2-4, Hörsaal 1, 1090 Wien 2020. január 21., kedd, 18:30

A rendezvény szervezői: a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke és az Ausztriai Magyar Kutatóintézet (ÖIUS).

Az előadáshoz:

„Legfőbb célom, hogy kössek ismeretséget…”
Hálózatok és networking a régi magyar irodalomban

Kazinczy Ferenc és levelezőtársai, a Kisfaludy Társaság, Petőfi Sándor és a Tízek Társasága a Pilvaxban, a nyugatosok… Csupa költőkör, írótársaság jut eszünkbe, ha a magyar irodalom történetére gondolunk. De vajon honnan és miért indult ez a csoportban dolgozás, mikor kezdődik az irodalmi élet figuráinak összekapcsolódása, sőt hálózatosodása? Az előadás arra keresi a választ, hogy hogyan és mikor kezdtek kialakulni az irodalminak nevezhető csoportok Magyarországon. Kikkel olvasott együtt Vitéz János? Balassi Bálint részt vett-e költőversenyen? Kik ültek Radéczy püspök híres hárfája alatt? Hogyan kapcsolódtak össze a nyomdászok a szerzőkkel és a támogatóikkal? Milyen hálózatokat rajzolhatunk fel, ha a 15-16. századi magyarországi értelmiségeit, szerzőit vizsgáljuk?
A régi magyar irodalom kiemelt alakjainak hálózatelemzéssel való vizsgálata megmutatja, hogy a független, csak önmagának alkotó író képe helyett csoportosulásokat, közösségeket találunk. Ha pedig elfogadjuk azt a gondolatot, hogy az emberi világ struktúrái éppúgy leírhatóak és elemezhetőek, mint egy élőlény neurológiai hálózata vagy az internet, akkor továbblépve az is belátható, hogy az irodalmi élet hálózatnak tekinthető, s felrajzolható, elemezhető az irodalmi intézmény kialakulásának, működésének hálózati modellje.

(Markó Anita az Universität Wien és az ELTE doktorandusza, disszertációjában a 15-16. századi magyarországi értelmiségi-irodalmi csoportosulások hálózatelemzésével foglalkozik.)