Kriterion 50 – konferencia

· Kriterion Könyvkiadó és Vallásszabadság Háza Nemzetközi

2019. december 9-én 17 órakor indítja a Kriterion Könyvkiadó azt az eseménysorozatot, mellyel az eltelt ötven esztendőre kíván visszatekinteni egykori munkatársai, szerzői és olvasói segítségével. A tervek szerint visszatekintenek a múlt század hatvanas éveinek második felében tapasztalható „olvadás” előzményeire, eseményeire, a kiadói rendszer gyökeres átalakítására, melynek rendjén egy európai mércével mérve is egyedülálló intézmény jött létre: a Kriterion. A kezdetben öt nyelven publikáló intézmény az évek során 12 Romániában élő nemzeti közösséghez (magyar, német, szerb, ukrán, jiddis, szlovák, török, tatár, albán, örmény, roma valamint román) szólt anyanyelvén.
A kulturális nyitottságra, az értékközvetítésre hivatott intézmény – bár nem titkoltan kirakatintézménynek tekintették – jelentős szerepet tudott játszani az egyre szűkülő lehetőségek között is.

A december 9-re tervezett konferencia a kiadó indulásának előzményeit (a Minerva nyomda és kiadó 1948-as államosítása, állami nagykiadók kolozsvári fiókszerkesztőségei, a Kriterion bukaresti és kolozsvári részlegének szervezése) venné számba az alábbi program szerint:

• Tibori Szabó Zoltán: A Minerva nyomda és kiadó az államosításig
• Kerekes György: Az állami kiadók (ESPLA, EPL stb.) kolozsvári szerkesztőségei
• Bartha Katalin Ágnes: Bálint Lajos visszaemlékezései a Kolozsvárott folyt műszaki szerkesztési munkákról
• Részletek Gálfalvi Zsolt visszaemlékezéseiből (videó)
• Tekei Erika: A nyitás jelei a kiadói átszervezést megelőző évek terveiben
• Domokos Péter: Domokos Géza útja a Kriterionhoz
• Diatcu Elena: A Kriterion bukaresti szerveződése (román nyelvű előadás)
• Dávid Gyula: A Kriterion kolozsvári szerkesztőségének első évei