Krisztus, a Mindenség királyának ünnepe

Piarista templom Ismeretterjesztő
November 22-én, vasárnap Krisztus, a Mindenség királyának ünnepe.
A Piarista-templomban koraesti 18:00 órától kezdődő szentmisére hívunk-várunk, hogy Kolozsvár katolikus közösségének együtt ünneplésével méltón zárjuk egyházi évünket, hálát adva, jövőnk iránti reményteljes ragaszkodással.
“Ha a világ táltosainak igazuk van – és úgy látszik, az van –, ha a kaotikus kavargásban, mely körülöttünk zúg, egy új világ vajúdik, a keresztény ember nem térhet ki a helyzet megvizsgálása elől. […] A világ új rendjének a sorsa nem a terveken és rendszereken dől el, hanem az emberen. És hisszük, hogy a döntő szót nem az anyagi erők fogják kimondani, hanem az igazabb és jobb élet megvalósítására hivatott emberi szellem.”
†Márton Áron, 1947. Krisztus király ünnepén, Kolozsvár