Kortárs irodalom a középiskolában

online esemény Ismeretterjesztő

Irodalom most – Kortárs irodalom a középiskolában

Nádasdy Ádám verseskötete kapcsán Balajthy Ágnes irodalomtörténész és Fenyő D. György magyartanár ad beható elemzést és módszertani ajánlást a könyv iskolai, és nem csak iskolai olvasásához.
A program leírása:
Előadásunkban azt vizsgáljuk, hogy Nádasdy Ádám verseskötetében miként jelenik meg a létösszegző költemény műfaji alakzata. Ráirányítjuk a figyelmet a versbeszéd modális összetettségére – az irónia, a humor, a pátosz szövegmozzanataira –, és arra keressük a választ, hogy a versek miként értelmezik a “komolyság” és az “őszinteség” hagyományosan a lírai megszólalásmóddal asszociált kategóriáit.
Módszertani ajánlás: a versek elemzése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy miként lépnek dialógusba többek között Arany János, Ady, Babits és Kosztolányi költeményeivel.
Az előadások után rövid beszélgetés keretében összesítjük az elhangzottakat, vitatjuk meg a problémás kérdéseket, és nyitjuk ki a közönség felé a programot.
Moderátor: Szekeres Niki