Korai intervenció

Online esemény Ismeretterjesztő

Korai intervenció – a korai fejlesztés eszközei-ONLINE Képzés

Előadók:
Dr. Varga Nelli neurológus szakorvos jelölt, gyermekpszichiáter rezidens,
Dr. Tárnok Zsanett PhD klinikai szakpszichológus, neuropszichológus,
Hendrich Barbara családterapeuta MA, TSMT terapeuta,
Gráf Rózsa gyógypedagógus-pszichopedagógus MA,
Nagy Anett klinikai szakpszichológus,
Palotai Szilvia gyógypedagógus MA

Időpont: 2020.09.24-25.

Részvételi díj: 31.000 Ft/fő

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 5 nappal a kezdőidőpont előtt.

Online részvétel esetén kérjük, vegye figyelembe az alábbi szempontokat:
– stabil internetkapcsolat szükséges a részvételhez,
– okostelefon helyett részesítse előnyben az asztali számítógépet, laptopot,
– az oktatókkal chatablakon keresztül kommunikálhat.

A KÉPZÉSRŐL:

A képzés célja a korai fejlesztés az előadók által kialakított felfogásának és gyakorlatának bemutatása. A korai fejlesztésben résztvevők sokféle alapképesítéssel rendelkeznek és több helyen, más-más szemlélettel találkoznak/képződnek. A képzéseknek sokszor egymásnak ellentmondó üzenetei vannak. Nehéz kiigazodni a különféle nézőpontok és felfogások között. Mi, – az előadók – hasonló nézeteket vallunk, hasonló módon dolgozunk, vizsgálunk, fejlesztünk. Vehetik a kedves kollégák ezt a képzést, akár egy bevált jó gyakorlatnak, egy komplex szemléletnek, ami természetesen nem kötelezően követendő, de azt bizton állíthatjuk, hogy működik!

Előadásainkban egy kis elméleti bevezető – a fejlődéspszichológiai ismeretek felelevenítése – után a jelenleg a hazai és nemzetközi gyakorlatban használt fejlődést vizsgálóeljárásokat tekintjük át a csecsemőkortól iskolás korig. Elemezzük, értelmezzük, összehasonlítjuk a különféle fejlődési skálákat. Tanulmányozzuk a normál és specifikus fejlődési profilokat. Összefüggéseket keresünk az öröklött és a környezeti hatások fejlődésre gyakorolt szerepében. Foglalkozunk a koraszülött gyermekek fejlődési sajátosságaival, az utánvizsgálatok jelentőségével. Áttekintést adunk a napjainkban elérhető intervenciós lehetőségekről, a korai fejlesztést igénylők útjáról, és az ehhez fűződő szabályozásról az állami- és privát rendszerben. Ehhez kapcsolódóan felvázoljuk a segítő szakmák egymáshoz való viszonyát, a kooperációs lehetőségeket, valamint a jelenleg működő gyakorlatot.

Elmélkedünk a terápiás folyamatban résztvevők – család, gyermek, terpeuta, intézmény – szerepéről, kapcsolatáról, az együttműködés minőségeiről, mindezt gyakorlati tapasztalatokkal színesítve.

Megismerkedhetnek a korai fejlesztés egy szemléletével, a szenzomotoros fejlesztéssel, amely korai prevenció/fejlesztés komplexitás szemléletében és alkalmazásában elősegíti az idegrendszeri érést, felhasználva az összes érzékelési bemenetet – taktilis, auditív, vizuális – amelyek hatnak a figyelem és a beszédfejlődésre is. A workshop keretében a résztvevők az eszközöket megismerhetik, kipróbálhatják sőt videófelvételeink segítségével a felmérés eredményeit is együtt vizsgáljuk . Képzésünket ajánljuk mindazoknak akik a korai fejlesztésben magasabb szintű elméletet és gyakorlatot szeretnének szerezni.

AKKREDITÁCIÓ:

kódszáma: SE-TK/2020.II/00090, pontszáma: 28, óraszáma: 14

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:

alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia
csecsemő-gyermekgyógyászat
gyermek- és ifjúságpszichiátria
gyermekneurológia
háziorvostan
klinikai szakpszichológus
neonatológia
neuropszichológiai szakpszichológia
orvosi pszichológia
pszichotherápia

ONLINE JELENTKEZÉS >>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiancndm0T_8X1LTih8UBsivHCxLErTzAloQb7mBgX6OSKVA/viewform

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag betegség esetén, orvosi igazolás bemutatása mellett van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

PROGRAM:

1.nap
09:00-09:30 Elméleti tömb. Tipikus és atipikus fejlődésű gyermekek. A fejlődésre ható tényezők a TEAM jelentősége (Gráf Rózsa, Nagy Anett)
09:30-10:15 A leggyakoribb gyermekpszichiátriai kórképek neurológiai vonatkozásai. (Dr. Varga Nelli )
10:15-10:30 Szünet
10:30-11:30 Az atipikus fejlődés mértékének meghatározása. Fejlődési skálák, intelligenciatesztek, részképességek mérése. (Gráf Rózsa, Nagy Anett)
11:30-12:00: Kora gyermekkori intervenció, ellátási utak lehetőségek hazánkban. A nehézségek interaktiv megbeszélése.(Palotai Szilvia, Nagy Anett, Gráf Rózsa)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-14:30 A koraszülöttek utógondozása (Gráf Rózsa, Nagy Anett)
14:30-14:45 Szünet
14:45-16:15 Szenzomotoros fejlődés – elmélet Mozgásfejlődés, taktilis rendszer, hallás észlelés, vizuális észlelés, figyelem, beszédfejlődés; Idegrendszeri éretlenség hatása a fejlődésre (tipikus és atipikus fejlődés), Korai sérülések, organikus zavarok hatása a fejlődésre: a mozgás területén (pl. az oxigénhiány okozta sérülések), a beszédfejlődés területén (pl. megkésett beszédfejlődés/nyelvi zavar), Eligazodás a mozgásterápiák között. (Palotai Szilvia)
16:15-16:30 Szünet
16:30-17:00 Film (rövid videók és az eredmények elemzése)

2.nap
09:00-10:00 A korai Autizmus/ ADHD felismerése (Dr. Tárnok Zsanett)
10:00-11:00 Kiphard módszerére épülő korai ADHD-s gyerekek mozgásfejlesztése, a primitív reflexek integrálásának problémái–tanulmányok, nézetek, vélemények, itthon és külföldön. Rátekintés a neuroszenzoros longitudinális komplex felmérésre. (Hendrich Barbara)
11:00-11:15 Szünet
11:15-12:15 A korai diagnózis előnyei, út a feldolgozáshoz és a korai fejlesztés módszere. Az early start denver modell bemutatása. (Dr. Varga Nelli)
12:15-13:15 Ebédszünet
13:15-15:15 Gyakorlati tapasztalatok a komplex fejlesztés folyamatáról, eszközök a gyakorlatban. Workshop, interaktív előadás, kérdések és válaszok, eszközök bemutatása, kipróbálása;Tünetek, hipotézisek, diagnózisok. (Palotai Szilvia, Gráf Rózsa)
15:15-15:30 Zárás

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A képzés megtartása minimum létszámhoz kötött. Esetleges lemondás esetén három nappal a tanfolyam kezdete előtt értesítünk mindenkit.