Könyvbemutató | Cseh Katalin: Tanerőtlen

Koffer caffee Ismeretterjesztő

Cseh Katalin: Tanerőtlen című könyvének bemutatója. A szerzővel Bodó Márta beszélget.

A kötet három versciklusa közül a címadó Tanerőtlen a tanári léttel kapcsolatos, ontológiai kérdéseket veti fel. Mi teszi tanárrá az embert? Melyek a „tanárnőség” fogalmának jellemzői? Milyen kételyek gyötrik, milyen emberi gyarlóságok kerülnek felszínre a tanári maszk mögül? Milyen elvárásokat támaszt velük szemben a társadalom, és milyen elvárásaik vannak önmagukkal szemben? Mitől válik „tanerőtlenné” több évtizedes pályafutása során a pedagógus? Miért károsul sokszor törvényszerűen az önbizalma illetve önbecsülése? Miből eredhet hiányérzete, illetve mikor érez(het) elégtételt?

A kötet második részében az élet különböző vetületei, fény-illetve árnyoldalai jelennek meg: szerelem, elhidegülés, anyaság, hiányérzetek, kételyek, örömök, ballépések, kötődések.

A harmadik ciklus művei az Isten-keresésről – Isten hiányának a megéléséről, Isten jelenlétének a megtapasztalásáról szólnak.
Cseh Katalin versei úgynevezett „érzékenyítő” szövegek, az irodalom eszközeivel világítanak rá arra, hogy akár az élethez, akár a tanári hivatás gyakorlásához nemcsak tudásra van szükség, hanem nagyfokú empátiára, önzetlenségre, odaadásra, alázatra.

A nemcsak pedagógusokat megszólító verseskötetet mindazoknak ajánljuk, akik gondolkodó, önreflektív módon tudnak jelen lenni saját életükben!