Kommunikáció és tanítás Z generációnak

Talentum Református Iskola - Kolozsvár Tudomány, oktatás

Kommunikáció és tanítás Z generációs környezetben

Szakmai képzés pedagógusoknak

A hétköznapokban valamennyien találkozunk azzal a jelenséggel, hogy a különböző generációk tagjai gyakran másként látják a világ dolgait; eltérő az értékrendszerük, az élményeik, az emlékeik, a tapasztalataik és gyakran a kommunikációs szokásaik is. Az eltérő kommunikációs preferenciák és médiahasználati sajátosságok jelentősége valójában olyannyira meghatározó, hogy ma már gyakran ezek mentén határoljuk le a különböző generációkat is.

A médiagenerációk közül jelenleg a Z generációra irányul a legnagyobb figyelem – a közoktatásban és a felsőoktatásban megjelenő hallgatók többsége is már ebbe a generációba tartozik. Ők azok a fiatalok, akik 1995 után születtek, és akiket gyakran mobil nemzedékként vagy bedrótozott nemzedékként emlegetünk. Vajon mi indokolja a generációk efféle lehatárolását? Melyek a kortárs generációk, és milyen a viszonyuk a Z generációhoz?

Milyen jellemzői vannak a diákok többségét összefogó Z generációs korcsoportoknak? Hogyan befolyásolja a médiahasználat a gondolkodásukat és a viselkedésüket? Mi érdekli a Z generációs fiatalokat, és hogyan tudjuk megszólítani őket a leghatékonyabb módon? Hogyan lehet motiválni és részvételre ösztönözni a Z generációsokat iskolai környezetben? Hogyan tehető számukra érdekessé, élményszerűvé a tanulás?

A gyakorló pedagógusoknak szóló workshop során elsősorban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, és kínálunk a mindennapi oktatási gyakorlatban is használható fogásokat, megoldásokat.

A szakmai workshop előadója:
Dr. Guld Ádám, médiakutató, kommunikációs szakember, Pécsi Tudományegyetem
A workshop céljai, üzenetei és tanulási eredményei:
– a generációs elméletek bemutatása és értelmezése
– a kortárs generációk beazonosítása és rövid jellemzése
– fókuszban a médiagenerációk: X, Y és Z nemzedék
– a Z generáció jellemzőinek megismerése, különös tekintettel annak magatartására, kommunikációjára és médiahasználatára
– elektronikus oktatástámogatási környezetek használata, haszna (Edmondo, Google Classroom)
– mobilapplikációk, alkalmazások a tanórán (Quizizz, Kahoot, tankocka)
– kreatív feladattípusok és médiahasználat a humán tantárgyak oktatásában

A szakmai műhely programterve:

16.00-16.05 Bemutatkozás, a szakmai műhely programjának ismertetése
16.05–16.40 Bevezető előadás: Z generáció magatartása és kommunikációja + kérdések
16.40–17.10 Kreatív, interaktív csoportmunka
17.10-17.20 Szünet (10 perc)
17:20–17:40 Második előadás: elektronikus oktatástámogatási környezet használata + kérdések
17:40–18:10 Kreatív, interaktív csoportmunka
18:10–18:30 Workshop zárása, reflexiók

A képzés díja 50 RON, amely fizethető az Életfa Családsegítő Egyesületnél személyesen, vagy a következő bankszámlaszámon “contributie workshop” megjegyzéssel:
Asociaţia Copacul Vieţii
RO84OTPV200000653359RO01

A jelentkezéseket az címre várjuk április 1-ig.

Az képzés hátteréül szolgáló kutatás az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, EFOP-3.6.1-16-2016-00004 „Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében” című projektjének támogatásával készült