„Joannes Kájoni 390” – Ex libris pályázat

Kájoni János Megyei Könyvtár Ismeretterjesztő

Kájoni János születésének 390. évfordulója tiszteletére 2019-2020-ban nagyszabású emlékév indult a Hargita Megyei Kulturális Központ kezdeményezésére. A Joannes Kájoni 390 emlékév keretében kiemelt figyelmet szentelünk Kájoni személyének és munkásságának Hargita megyében.

„JOANNES KÁJONI 390″ címmel ex libris pályázatot hirdet a Kájoni János Megyei Könyvtár azzal a céllal, hogy a térségünkben élő fiatalok jobban megismerjék Kájoni János értékes, ma is időszerű életművét.
A pályázatra középiskolás diákok (14-18 éves korosztály) alkotásait várják, az ex libris elvárásainak megfelelő képzőművészeti alkotásokkal lehet jelentkezni.

Kájoni János (Jegenye, 1629 v. 1630 – Gyergyószárhegy, 1687. április 25) tudós ferenc-rendi szerzetes, építész, orgonista, orgonakészítő, zeneszerző, nyomdász, történetíró, botanikus. Sokoldalú tudományos, irodalmi, zenei és építő munkásságával, felekezeti türelmességével az erdélyi kultúra jelképes személyiségévé vált. Az általa hordozott értékek olyan életpéldát jelenthetnek, amellyel képesek azonosulni a mai fiatalok is.

Az ex libris műfaja, témája alkamas lehet Kájoni-portrék, Kájoni János életéhez, személyiségéhez, műveihez kapcsolható motívumok, helyek megjelenítésére kreatív módon, a művészet eszközeivel, technikai megkötések nélkül.

A pályázatra beérkező munkákból a szervezők kiállítást rendeznek a Kájoni János Megyei Könyvtárban.

A legjobb alkotásokat zsűrizés után díjazzuk, a kiállítás és az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről a pályázókat időben értesítjük.

A pályázat címe: „JOANNES KÁJONI 390” – Ex libris pályázat

A pályázat kiírója: Kájoni János Megyei Könyvtár

A pályamunkák beküldési határideje: 2019. május 15.

Pályázók köre: általános iskolák, művészeti szakközépiskolák, középiskolák tanulói, 14-18 éves korosztály

A pályázat témája:
A Joannes Kájoni emlékév alkalmából, Kájoni János életéhez, személyiségéhez, műveihez kapcsolható motívumok megjelenítése kreatív módon, a művészet eszközeivel, szabadon választott technikával.

A művészi ex libris, vagy könyvjegy eredetileg a könyvbe ragaszott papírlap ex libris felirattal, a könyvtulajdonos nevével, esetleg jelmondattal, mottóval, idézettel ellátva. Kifejezheti a annak világlátását, az általa fontosnak tartott értékeket művészi rajz, címer, embléma, szimbólum, vagy egyéb ábrázolás révén.

Pályázati feltételek:

Minden pályázó maximum három alkotással jelentkezhet. Kérjük a pályázókat, hogy eredeti alkotásokat küldjenek, ne másolatokat.

Technika: szabadon választott (grafika, festmény, linómetszet, stb.)

A pályamunkák mérete ne haladja meg a 20X15 (keret nélkül), a munkákat kiállításra kész állapotban, maximum at A4-es méretben kérjük (kerettel)., vagy e-mailben, nagy felbontásban.

A pályamunkák leadása, beküldése:

Személyesen a Kájoni János Megyei Könyvtár székhelyén, postán, vagy e-mail-ben a következő címekre:

Postacím:
Kájoni János Megyei Könyvtár, 530223 Csíkszereda, Stadion utca, 1/bis szám.

E-mail:

A pályaművek hátoldalán kérjük feltüntetni:

a kép adatait (cím, technika, méret)

a pályázó nevét, életkorát, iskoláját, pontos postai és e-mail címét

a felkészítő tanár nevét, elérhetőségét

A meghirdető a beküldött pályamunkákat nem küldi vissza, a kiállítási, publikálási jogot fenntartja.

A borítékra, kérjük, írják rá: „JOANNES KÁJONI 390” – Ex libris pályázat

Díjazás:

A pályázatra érkező legjobb munkákat díjazza a könyvtár. A díjazottakat írásban értesítjük.
A legjobb alkotások készítői értékes ajándékcsomagban részesülnek:

I. díj: 500 lej értékben

II: díj: 300 lej értékben

III. díj: 200 lej értékben

Különdíj: 250 lej értékben

A „JOANNES KÁJONI 390” – Ex libris pályázat kiírása a Kájoni János Megyei Könyvtár honlapján
http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/727/joannes-kajoni-390–ex-libris-palyazat