IX. Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar Ismeretterjesztő

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat – HÖK immár kilencedik alkalommal szervez TDK-t, azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A IX. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán- és reáltudományi szakterületeken a 2021-es XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A IX. Kari TDK-ra 2019. május 15–17. között kerül sor a kar Tordai úti épületében.

A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, gazdasági, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve az immár másodízben megszervezésre kerülő Művészet és művészettudomány szekció keretében egy elkészített művészi alkotómunka bemutatására. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője lehet.

A IX. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

💡 Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szekció
💡 Jogtudományi szekció
💡 Környezettudományi szekció
💡 Művészetelméleti szekció
💡 Művészeti alkotások:
– Sík- és térbeli művészet (festészet és szobrászat, tervezőgrafika és design, fotó és installáció stb.)
– Időbeli művészet (animáció, rövidfilm, multimédia, intermédia, videó, performansz stb.)
– Zeneművészet (szóló és kamaraművek előadása)
– Irodalmi alkotások és műfordítások tagozat (a Sapientia EMTE, Csíkszeredai Karán kerül megszervezésre 2019. május 14-én)
– Színházművészet, táncművészet tagozat (a szekció a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen kap helyet)

További részletek a https://tdk.kv.sapientia.ro/ honlapon.

Elérhetőségek:
• Kolozsváron megszervezett szekciók:
• Színművészet, táncművészet tagozat: Dr. Bakk-Miklósi Kinga docens,
• Irodalmi alkotások és műfordítások tagozat: Dr. Prohászka Boróka adjunktus,