Itt és most – Kortárs webinárium sorozat 2.

Online Ismeretterjesztő
Az ingyenes webinárium célja, hogy alapkérdéseket tisztázzon a szélesebb közönség számára napjaink művészetével kapcsolatban:
Ez alkalommal fókuszban a kortárs kiállítás mint műfaj: vajon létezik általános érvényű protokollja a kiállításlátogatásnak? Mi kell hozzá; mit hagyjunk otthon, és mit vigyünk magunkkal?
Kortárs elvárások és találkozások. A küszöbfélelem leküzdésétől az otthonos kiállítótérig… Vájtszeműek előnyben?! 🙂
//////////////////////////////
A programot ingyenesen, online formában, Zoom platformon keresztül rendezzük meg. Részt venni regisztrációt követően lehet.
////////////////////////////////
ELŐADÓ
Készman József művészettörténész, kurátor, kulturális evangélista; a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Gyűjteményi és Kiállítási Főosztályának vezetője.
Budapesten, az ELTE BTK művészettörténet-filozófia szakán végzett, szakterülete a kortárs képzőművészet fenomenológiai kutatása/vizsgálata. Szakmai pályafutását a Várfok Galériában kezdte (1998–2002), 2003–2014 között a budapesti Műcsarnok/Kunsthalle Budapest vezető kurátora, 2006–2008 között annak megbízott igazgatóhelyettese volt, 2016-tól a Ludwig Múzeum Kiállítási Osztályának vezetője. Intézményi tevékenysége mellett tanított a PTE (Pécsi Tudományegyetem) Kommunikáció- és Médiatudomány szakán, 2014–18 között az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék oktatója és tudományos tanácsadója, jelenleg a MOME-n és a PTE Művészeti karán tart kurzusokat. 2019-ben Németh Lajos díjat nyert. Művészeti íróként számos szakcikket írt magyarországi és nemzetközi művészeti folyóiratokba (Új Művészet, Műértő, Balkon, Artmagazin, Flash Art Hungary, Spike Magazin stb.). Jelentős számú kortárs képzőművészeti kiállítást rendezett nagyrészt a médiaművészet (újabb művészeti médiumok), a művészettudomány és a kulturális antropológia határvidékein. Jelenleg nem hiszi el, ami van, és jobb időkre vár.