Ingyenes tájékoztató- Agykalandok

Online Egyéb
Időpont: 2022. NOVEMBER 4., PÉNTEK, 18:00–19:30 UTC+02
A tájékoztató regisztrációhoz kötött, melyet itt lehet megtenni 2022 november 2-ig.
Csak valós adatokkal fogadunk regisztrációt.
A tájékoztató a Zoom rendszerén keresztül, online zajlik és maximum 100 részére. A zoom linket a regisztráció során megadott e-mail címre küldjük a tájékoztató előtt napon.
A Symbo Alapítvány és a Skatulya csapat egy alsótagozatos gyerekeknek szóló szemléletformáló foglalkozást állított össze, kapcsolódó munkafüzettel. A program egy mesén és sok sajátélményen és játékon keresztül vezeti a gyerekeket, hogy megismerjék és megtapasztalják, hogy a különbözőség fontos és hasznos.
A foglalkozásterv és a munkafüzet ingyenesen letölthető és nyomtatható lesz a tájékoztatót követően.
Szeretettel várunk minden alsós tanítót, aki szeretné megismerni a programot.
Miről szól a program, mi a célja?
A program célja, hogy dedikált időt biztosítsanak a pedagógusok a gyerekek számára iskolai környezetben az emberek közötti különbségek megismerésére, a különbözőségekről való tudatos gondolkodás kialakítására. Ennek eredményeképpen a különbözőségek elfogadására, azoknak mint a közösség számára előnyt jelentő, a közösséget összetartó erőként való megfogalmazására. A gyerekek játékokon keresztül tanulnak önmagukról, egymásról, a gondolkodás sajátosságairól, a köztük lévő hasonlóságokról és különbségekről.
Miért tartjuk fontosnak?
Ez a program nem egyfajta állapot megismertetését tűzi ki célul, hanem azt, hogy a gyerekek tudatosan figyeljenek egymásra, próbálják megérteni egymást, és a megértés vezesse őket egy asszertív, egymást támogató viselkedés felé. Ezzel párhuzamosan önmagukat is kezdjék jobban érteni, kezdjenek tudatosan gondolkozni saját magukról, és legyenek képesek elfogadni magukat és egymást olyannak, amilyenek.
Milyen gyerekcsoportoknak szól?
A programot általános iskola alsó tagozatára járó gyerekeknek ajánljuk. Egyaránt hasznos lehet azoknak az osztályoknak, ahol az osztálytársak között van SNI státuszú tanuló, illetve azoknak is, ahol nincs. Ugyanakkor a kortársak nagyon gyakran hamarabb detektálják azt, hogy az általuk megszokotthoz, elvárthoz képest valaki eltérően viselkedik egy-egy helyzetben. Ha ezekre nem kapnak megfelelő magyarázatot, olyan magyarázatot, ami segíti őket a megértésben és az elfogadásban, akkor nagy esély van arra, hogy az érintett gyerek az osztályon belül peremre kerül, esetleg bántalmazás áldozata lesz.
Mit tartalmaz a program?
A foglalkozás vezetője kézhez kap egy kidolgozott programot, programfüzettel és másolható mellékletekkel.
Az osztály tagjai számára készített munkafüzetet. (Minden résztvevőnek saját kiadvány)
A program része egy kerettörténet (mese), amely a gyerekek munkafüzetében megtalálható. A meséhez kapcsolódnak olyan játékos feladatok, melyek a tapasztaláson keresztüli tanulást helyezik előtérbe. A munkafüzetben pedig a játékos feladatokkal összefüggő, önismereti kérdések és tudnivalók találhatók. A mese, a játék és a munkafüzet együtt alkot egy egységet, kiegészítik egymást.
Kilenc témát dolgozunk fel, ezek sorrendje a következő:
1. Külső tulajdonságok
2. Érdeklődés
3. Érzékelés
4. Belső tulajdonságok
5. Képességek
6. Érzelmek
7. Kommunikáció
8. Figyelem
9. Agyműködés – neurodiverzitás