Idegen | Necunoscutul

Csíki Játékszín Ismeretterjesztő

Az előadás tematikája az átváltozás, átlényegülés problematikáját járja körül. Idegenekként pusztán csak létezésünkkel is hatunk egymásra és egy bizonyos idő után a hétköznapi emberek tanítványokká, a tanítványok pedig egyszer mesterekké válhatnak. Küzdünk a tudás megszerzéséért, mert valami ösztönös belül erre kényszerít. A tudáshalmozás folyamatában pedig megértünk és olykor félreértünk dolgokat, primitív lényekként nem a lényeget látjuk, hanem a felszínt. Előbbre jutunk valaki hozzájárulásával, fejlődünk, megerősödik a hitünk, életet és jövőképet alakítunk ki. De hova tovább? Mi történhet, mikor már azt gondoljuk minden a miénk? Történnie kell valaminek… valaminek, ami már régesrég megíródott, amit titkon tudunk, ami beleivódott a retinánkba, ami benne van a kollektív emlékezetben. Mégis hétköznapi történések ezek, de szerves részét képezik mindennapjainknak. Álkrisztusokkal és álprófétákkal találkozhatunk közvetlen környezetünkben, és ilyenkor egyetlen fontos szempont van: a saját nézőpontunk. Az, hogy mit és hogyan látunk és az, hogy milyen hit vezérel ebben a mi látásunkban?
Az Idegen című előadás a biblikus történetiséget alapul véve kísérletet tesz az ikonikus és a hétköznapi elemek érzékeny elegyítésére. Az előadás szándéka továbbá, hogy megpróbáljuk felmutatni a novellában megfogalmazottak ikonszerűségét, összefésülve ezt a Bibliai üzenetekkel, mely eredményeképpen hétköznapi helyzetek jöhetnek létre és ezeket felfűzve közelítünk a Krisztusi történethez. Az előadás nem kíván a nézők hitbéli meggyőződésére hatni, csupán egy másfajta szemléletet láttatni a kanonikus történet által, a pillanat művészete és ennek erejébe vetett hit segítségével.