Hivatalnok értelmiség

MTA BTK TTI Tanácsterem, MTA HumánTudományok Kutatóháza V. em. Kultúra, kommunikáció

Az MTA BTK Történettudományi Intézete
és az Erdélyi Múzeum-Egyesület (Kolozsvár) tisztelettel meghívja a

Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és Magyar Királyságban III.

című konferenciájára

Színhely: MTA BTK TTI Tanácsterem, MTA HumánTudományok Kutatóháza V. em.

Időpont: 2018. október 18. csütörtök 11.00

 

Programok:

2018. október 18. csütörtök 11.00

Köszöntő: Oborni Teréz MTA BTK TTI

11.10 Erdélyi Fejedelemség szekció I.

Levezető elnök: Papp Klára, Debreceni Egyetem

Fazekas István, ELTE: Állami hivatalnok – magánhivatalnok. A Magyar Kancellária tisztviselői a 16–17. században

Fejér Tamás, EME: A fejedelmi kancellária személyzete Mihály vajda erdélyi uralma idején (1599. nov.–1600. szept.)

Bogdándi Zsolt, EME: A fejedelmi tábla 16. századi ülnökeiről

Gálfi Emőke, EME: A gyulafehérvári bíró háza és trogiri Lódi Simon

Jeney-Tóth Annamária, DE: „A fejedelemasszony … kedves és jó szolgája lött volna” – Bálpataky János karrierje Lorántffy Zsuzsanna udvarában (1630–1645)

Hozzászólások

Ebédszünet

 

14.30 Erdélyi Fejedelemség szekció II.

Levezető elnök: Oborni Teréz MTA BTK TTI

Jakó Klára, MTA BTK TTI: Vitéz László: vajdai secretarius a Thurzók környezetéből?

Dáné Veronka, DE: A Rákócziak cubiculariusai

Mátyás-Rausch Petra, MTA BTK TTI: Az Felséged praefecturája szegény hazánknak szabadságinak nagy romlására volt” – A Bethlen-kori kincstári igazgatás tisztviselői

Veres Tünde PhD-hallgató, DE: Egy mellőzött hivatalnok, Draheim Vilmos politikai felemelkedése és bukása a 17. század végén

Szalai Ágnes PhD-hallgató, ELTE: Inczédi Pál a kincstári igazgatás szolgálatában

Hozzászólások

Magyar Királyság szekció

Levezető elnök: Gecsényi Lajos MTA BTK TTI

Kenyeres István, BFL: Hivatalnoki életpályák és családi stratégiák a 16. században

Póka Ágnes, MTA BTK TTI: A Pesthy család karrierje a Magyar Kamaránál a 16. században

H. Németh István, MNL OL: Egy változó világ városvezetői

Derzsi Júlia, Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Nagyszeben: Városi jegyzők karrierlehetőségei a 16. századi erdélyi szászoknál

Varga Szabolcs, MTA BTK TTI: Szlavónia közigazgatása 1526–1540

Hozzászólások

Zárszó: Gecsényi Lajos – Oborni Teréz MTA BTK TTI