Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka

Vallásszabadság Háza Ismeretterjesztő

Gy. Dávid Gyula: Pákei Lajos hagyatéka – könyvbemutató

Örömmel tudatom, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület gondozásában megjelent Pákei Lajos hagyatéka. Egy századfordulós kolozsvári építész tervrajzai, rajtervei, gyűjteményei című kötet.
A könyv egy repertórium-adattár, amely – félezer oldalon – számba veszi az építész több, mint ezer tételből álló reánk maradt, de az elmúlt, lassan száz év alatt szétszóródott örökségét a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárától, a budapesti gyűjteményekig. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (amely intézmény az Építészeti Múzeum tetszetős anyagán kívül az egykori Országos Műemlékfelügyelőségi tervtár gazdag gyűjteményét is integrálja) és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának terv és dokumentum gyűjteménye, a Magyar Nemzeti Galéria családi arcképei mind-mind további, az életművet vizsgáló kutatás, összefoglaló és elemző feldolgozás lehetőségét nyújtja, rója ránk feladatul.
A repertóriumokat néhány függelékkel, melléklettel egészítettük ki. Ezek betekintést nyújtanak az egyes gyűjtemények és őrzési helyek anyagába, áttekintő képet adnak a Pákei-család 16. századig visszavezethető leszármazási rendjéről, az építész és mű-emlékvédő Pákei tervezéseinek, épületfelméréseinek Kolozsvári helyszíneiről. Pákei Lajosról és életművéről szóló könyvészet-ben a könyv végi Bibliográfia nyújt segítséget
A könyv bemutatását a Kolozsvári Magyar Napok programsorozatába illesztve 2019. augusztus 19-én, hétfőn, 19 órakor tartjuk a Vallásszabadság Házában. Szeretettel várunk minden kedves Érdeklődőt.