fenomenológiai állítás alapképzés

Casa EDO - enthusiasm dharma oneness Ismeretterjesztő

LIP és fenomenológiai állítás alapképzés Kolozsváron 2020 – 2021

LIP – LIFE INTEGRATION PROCESS (Életintegrálási folyamat)
és FENOMENOLÓGIAI ÁLLíTÁS ALAPKÉPZÉS KOLOZSVÁRON a NELLES INSTITUT TRANSYLVANIA keretén belül

A TARTALOM

Az alapképzésen a hangsúly a LIP és a fenomenológiai állítás személyes megtapasztalásán fekszik, valamint a tudatszintek mélyebb megismerésén, körüljárásán, tanulmányozásán annak a modellnek alapján, ahogyan azt Dr. Wilfried Nelles kidolgozta.

Alkalmad nyílik az éberséget testi, lelki és szellemi szinten megtapasztalni, ez képezi az állítással való munka alapját. Az egy éves képzés alatt megvizsgálhatod és nyomon követheted saját belső folyamataidat, ráérezhetsz és ráláthatsz a személyes lehetőségekre és korlátokra mind a kliens, mind a képviselői és megfigyelői pozíciókból, ugyanakkor tere van a szakmai és személyes kérdéseknek is, ezáltal belenőhetsz a fenomenológiai munkába.

A tapasztalatok érési folyamatain túlmenően megtanulhatod mind elméleti, mind gyakorlati szinten a fenomenológiai pszichológia és állítás alapjait, és ráérezhetsz arra, hogy a terápiás / konzultációs munka jelenthet-e számodra szakmai perspektívát.

Az alapképzés tartalmát nem egy előre meghatározott kurrikulum képezi, hanem inkább egy élő organizmusként kezeljük, amely az egész képzés időtartama alatt az alább felsorolt, vagy időközben felmerülő témákat áthatja, elmélyíti, gyakorlatban kézzelfoghatóvá teszi.

Az emberi tudat fejlődési szakaszai
• Az emberi tudat evolúciója
• Az individuális és kollektív tudatszint
• A gyermeki és a felnőtt tudatszint
• Az egyéni potenciál

Fenomenológia és terápia
• Terápiás munka az itt és mostban
• A csend szerepe a terápiában
• Éberség és (lélek)jelenlét
• Az igazság, mint pillanat
• Érzékelés, észlelés és tudás
• Spirituálitás és terápia

Kapcsolatok, párkapcsolat, szeretet
• Dinamikák a párkapcsolatokban és a családi kapcsolatokban
• Szülők és gyerekek
• Szeretet, szekszualitás, kapcsolat
• A CLIP (Couple Life Integration Process – Párkapcsolati integrálási folyamat) elmélete és gyakorlata
• Munkahelyi, szakmai és egyéb kapcsolatok

Állítás és LIP
• A klasszikus családállítás, a spirituális állítási munka és a LIP
• Statikus és mozgásos állítások
• Az állítás mestersége és az állítás művészete
• Lehetőségek és korlátok

A KÉPZÉS FELÉPíTÉSE

Összesen 18 nap. Négy alkalommal három napos modul. A modul felépítése:1 kezdőnap – elmélet, 1 állítás nap – nyílt nap, 1 megbeszélés nap, ahol alkalom nyílik elméleti, személyes és általános kérdések feltevésére, kiscsoportos gyakorlatokon keresztül a tapasztaltak megbeszélésére, reflektálni a saját folyamatokra. A fennmaradó 6 napon állításokon (magyar nyelvű állításokon amelyeket vagy Kolozsváron, vagy más, erdélyi vagy magyarországi városokban vezetek), vagy az egy hetes nyári táborban vehetsz részt.

A KÉPZÉS IDŐPONTJAI:

I. modul: 2020. szeptember 18-20
II. modul: 2020. november 20-22
III. modul: 2021. február 12-14
IV. modul: 2021. május 7-9

A 2021 nyarán sorra kerülő egy hetes nyári tábor helyével és időpontjával, valamint a modulok órarendjével hamarosan jelentkezem.

Az alapképzést elvégzők LIP alapképzés tanúsítványt kapnak a németországi Nelles Instituttól.

A KÉPZÉS ÁRA ÉS BEJELENTKEZÉS:

1200 € (lehet lejben is fizetni a napi árfolyamon).
Early bird: Amennyiben a teljes összeget kifizeted július 1-ig: 1100 €.
Lehetséges 3 részben fizetni. Az I. modulkor 600 €, a III. modulkor 400 €, illetve a táborkor 200 €.
Az ár nem tartalmazza a tábori szállás és étkezés díját.

A haladó képzést a jelentkezések és a folytatásra való igény függvényében hirdetem meg. Jelenlegi feltevéseim alapján 2-3 alapképzés résztvevőiből áll össze egy haladó képzésre való csoport (15-20 fő). A két éves időkeretben zajló, 35 napos haladó képzés ára 3000 €, az alapképzésen résztvevők számára 2800 € . Az ár nem tartalmazza Wilfried Nelles és Malte Nelles egy-egy (lehetséges) szemináriumát, amelyeket a haladó képzés részeként, azonban mindenki számára nyílt napokként fogunk meghirdetni.

Amennyiben a Wilfried Nelles és Malte Nelles által tartott szemináriumok és képzések érdekelnek, további információt az időpontokról, helyszínekről és árakról itt találsz:

www.nellesinstitut.de.

A Nelles Institut Transylvania aloldal a képzés sikeres indulása esetén kerül fel a Nelles Institut honlapjára.

A helyek száma korlátozott, 20 fő. A képzés a csoport indításához szükséges minimális 10 fős létszám betelte után indul.

Jelentkezni augusztus 15.-ig lehet: Gergely Edó, 0040 751 450416,

A KÉPZÉS HELYSZíNE

Casa EDO / Spiri2Art Center
Gutinului utca 11
Kolozsvár

A 2021 nyarán sorra kerülő egy hetes nyári tábor valószínű helyszínei Sztána, Torockó, Kalotaszeg környéke.

KIKNEK SZÓL A KÉPZÉS?

Az alapképzésnek nincs előfeltétele. A képzésen tapasztaltak, tanultak hasznosíthatók mind a hétköznapi, mind a szakmai életben, bármilyen szakmát is gyakoroljon vagy pozíciót is töltsön be az érdeklődő. Nyitott mindenki számára, akit érdekel a fenomenológiai pszichológia, a spirituális állítási munka, a különféle tudatszintek elméleti és tapasztalati ismerete, az önismeret. Kiegészítheti azon tanácsadók, pszichológusok és különféle terápiás szakemberek munkáját, akik számára a „régi” már nem járható vagy már nem elég, és tovább szeretnének növekedni a fenomenológiai munka irányába.

Várlak szeretettel,
Gergely Edó
Coach, családállítás, rendszerállítás, LIP és fenomenológiai állítás vezető, a Nelles Institut erdélyi trénere