Erdély népi építészete.

Online esemény Ismeretterjesztő

Erdély népi építészete. Táj, építk

A népi építészet, akárcsak a népviselet, népszokások, népzene és néptánc, térben és időben egyaránt folyamatosan változott, a XIX. század második felében Erdélyben is több tucat sajátos arculattal rendelkező kistáj alakult ki. E földrajzi, társadalmi és etnikai szempontból is tagolt vidék sokarcú népi építészetéről egységes szemléletű, a folyamatok törtétneti és társadalmi hátterét is figyelembe vevő összegzés ez idáig nem készült. Az előadás Erdély nagy és kis-tájegységeinek térbeli elhelyezkedését, e sokszínűség kialakulásának, azaz a népi építészet differenciált fejlődési folyamatát igyekszik vázlatosan, példák segítségével bemutatni.
Előadó: Furu Árpád
Előadás címe: Erdély népi építészete. Táj, építkezés, reprezentáció.