Életciklusok SZORONGÁSAI

Sepsiszentgyörgy Ismeretterjesztő

Életciklusok SZORONGÁSAI (12 alkalmas ÖNISMERETI csoport)

Mindannyian más és más életútat járunk be. Mégis van ami időnként közös jellemezőként bukkan fel életünkben. Ugyanis ezen út kiemelkedő pilanatai mindannyiunk számára hasonló „mérföldkövek” meglépését feltételezik, éspedig: születés, bizalom létrejötte, autonómia kialakítása, szerepek megtalálása, intimítás megtapasztalása, alkotóképesség meg karrier egyeztetése, elakadások meg újrakezdések, magánnyal való szembesűlés, gyász és halál. Ezen helyzetekben a kiváltott reakciók, a megküzdési módok mások, annyifélék, mint mi magunk. Ezeknél az „útjelző mérföldköveknél” számolnunk kell a szorongás, bizonytalanság, aggodalom, félelem árnyalatainak a feltűnésével, jelenlétével, alkalmi vagy tartós maradásával.
A legfőbb mérföldkövekhez, életeseményekhez való viszonyunkból pedig rengeteget megtudhatunk önmagunkról.
Az önismereti csoportfolyamat 12 találkozást foglal magában. A találkozások alkalmával tíz szakaszt/ életeseményt – mérföldkövet fogunk elemezni, éspedig:

1. Születés – Mennyiben határoz meg minket születésünk?
2. Kisgyermekkor – Törékeny kis bölcsek vs. buta felnőttek?
3. Kamaszkor – Mi van, ha mindenhonnét kilógunk?
4. Fiatal felnőttkor – Ide nekünk az oroszlánt is!
5. Párkapcsolat – Átkozott gyötrelem, amiről semmit sem tanultunk az iskolában.
6. Karrier – Álmok és számlák.
7. Életközépi válság – Lehet, hogy már túl vagyunk a felén?
8. Restart – Elengedni tanulni és új célokat találni!
9. Bölcs öregkor – A számvetés és a tudás átadásnak ideje.
10. Halál – Szembenézni az elmúlással.