DUNART. COM7 művésztelep

Somorja Ismeretterjesztő

Sok szerettel várunk mindenkit a DUNART. COM7 SOMORJAI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP programjaira, Somorjára (SK).

 DUNART. COM7 nemzetközi szimpózium hetedik alkalommal kerül megrendezésre Somorja városában, 2017. augusztus 11-20. között. A művésztelep egyik célja a kapcsolatteremtés a művésztársadalom tehetséges hazai és külföldi, már szakmailag elismert és feltörekvő fiatal képzőművészei között, ahol egymás munkamódszerének, gondolkodásának megismerése által, új szellemi közösséget kívánunk teremteni. 

A művésztelep minden évben tematikus, a hetedik találkozó címe és tematikája:
„FÉNYKÜSZÖB”
Ekkor szólt az Isten: Legyen Világosság! És lett világosság.” (Ter 1,3)

A művészet egyik feladata mindig is az Isteni szféra és ember közti kapcsolat megteremtése volt. Ezeknek a küszöböknek, kapuknak vagy ablakoknak a megjelenítése lehet a művészet feladata, melyet akkor tud megtenni, ha az alkotás szándéka tényleg tiszta.
Az a művészet, amely Istennel keresi a kapcsolatot, már a kezdeteknél a fény problémakörével találja magát szemben. Ugyanis mindannyiunknak van egyfajta személyes viszonya fénnyel.” – mondja Beke László.
A személyes élményeink, és a Szentírásban olvasható fényutalások is összecsenghetnek. A Bibliában a fény vagy magát Istent jelenti, vagy az ő cselekedetét, illetve a hozzá vezető utat. Személyes élményként pedig az alkotó művészekre is gondolhatunk, akik feladatuknak tekinthetik, hogy az Isten és az ember kapcsolatát fény-motívumokkal ábrázolják.
A művésztelep alkotói ezen gondolatokra reflektálnak a szimpóziumon készülő alkotásaikkal. Ugyanakkor az általuk elkészített szponzorképekből befolyó összeget Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész SOMORJAI KITELEPÍTÉS emlékművére ajánlják fel.