CrossYounity#ASzent#Temesvár

Temesvár, Ifjúsági ház Ismeretterjesztő
A CrossYounity 2019-ben alakult Partiumban, Érmellék egy apró falujában, Magyarkécen. Anyaországi oldalon egy határon átívelő páyázat keretében a nyírbátori testvérekkel kapaszkodtunk össze. És belefontuk az ölelésbe a szilágyság, szatmár vidékeiről a zenei érdeklődésű, és Isten után vágyakozó fiatalokat.
Hangszeres zenészeink illetve szólistáink zömét a Partium kisebb ifjúsági zenekarai adják: az Ében, az Élő Kövek és a Névtelen Band. Ezzel is arról teszünk bizonyságot, hogy együtt, egymással közösségben erősebb és szebb a hangunk.
Zenei palettánkon abból merítettünk, amire, úgy gondoljuk, rezonál a közember, illetve a fiatalság, a környezetünk. Ha az Isten annyira közel hajolt egykor az emberhez, hogy az ember, a legegyszerűbb is érthesse, érezhesse, láthassa, megtapinthassa Őt, akkor nekünk is az a feladatunk, hogy az evangéliumot, Isten szeretetének a történetét és valóságát érthetővé, érezhetővé, szerethetővé tegyük mindenki számára.
Felekezetileg elkötelezettek vagyunk, de nem a vallásosságban hiszünk. Vannak közöttünk felekezetileg elkötelezett reformátusok, baptisták, testvérgyülekezetesek, pünkösdiek. Mi, a CrossYounity alapítói és vezetői, Isten megújító kegyelmében és szeretetében hiszünk, amivel képes megragadni bárkinek az életét és önmagához fordítani. Az Ő általa munkált megtérésben hiszünk, abban, hogy az Ő élő Igéjén keresztül, személyesen lehet találkozni Vele. Ebből az élő találkozásból aztán új élet és új életvitel fakad. A Szent jelenlétéből szentség árad. Történjen ez ma is, áradjon közöttünk az Ő Szentsége, s ebben, kívánjuk, használjon fel bennünket is.
Dalainkkal tehát, amelyek nagyobbrészt saját feldolgozásaink, fordításaink ill. szerzeményeink, a Szent Istent akarjuk magasztalni. Hálával és nagy alázattal.