CÖF Civil Klub Nagyenyeden

Erdély Ismeretterjesztő

Szórványban, az etnikai végeken a magyar közösségek intézményhiányos környezetben élnek. Ha van helyben egy kis iskola, pár gyerekkel és összevont osztállyal és tanítóval, illetve ha van helyben pap, akkor a közösség szerencsésebb helyzetben van. Mert igen sok esetben az a helyi 2-500 fős magyar közösség szellemi vezető nélkül marad, nincs aki összefogja őket. A végeken élő magyarság többnyire nem ismeri a helyi, történeti, magyar vonatkozásokat, értékeket. Ennek oka az, hogy kevesen foglalkoznak a helyi értékek feltárásával, bemutatásával.
Ezek felkutatása, azonosítása és jegyzékbe vétele fontos feladat.
A CÖF Klub keretén belül célunk az, hogy a helyi közélet szereplőinek a segítségével felmérjük, mit őriznek, miben lehetünk a szórványban működő civil szervezetek segítségére.