Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tájékoztatója

Szabadka Konferenciák

A budapesti székhelyű Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a szabadkai székhelyű Szekeres László Alapítvánnyal együttműködve 2020. január 13-án, hétfőn 16,30 órai kezdettel Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Strossmayer u. 11.) dísztermében tájékoztató napot tart a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részéről közzétett pályázatok lebonyolítása során felmerülő gyakorlati kérdések (a pályázatok elkészítésével kapcsolatos tartalmi és minőségi szempontok) ismertetése céljából.

A szervezők mindazok figyelmébe ajánlják ezt a konzultációs lehetőséget, akik – most és a jövőben – pályázatot terveznek benyújtani a BGAZrt. által meghirdetett nyílt pályázatra, illetve a BGA Zrt. által a SZLA-val együttműködésben meghirdetett regionális projektumok pályázatára.

Kérik az érdekelt szervezeteket (egyesületeket, intézményeket, stb.), hogy a tájékoztató napra küldjék el képviselőiket, mindenekelőtt a pályázatok elkészítésében tevékenykedő munkatársukat/tagjukat, érdeklődés szerint törvényes képviselőjüket (elnök, igazgató, stb.), illetve bárki mást, akit érdekel a találkozó témája.

Arra kérnek mindenkit, aki részt kíván venni a tájékoztató napon, hogy január 13-ig (hétfő), 12,00 óráig e-mailben () vagy telefonon (+38124 554450) jelezze részvételi szándékát a SZLA irodájának.

Forrás: Vajdaság MA