Beiratkozás a Református Alapiskolába

Rimaszombat Tudomány, oktatás

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Beiratkozás a Református Alapiskolába

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekek első osztályba való beíratásának módjáról.

A Református Alapiskolába való beiratkozás a nevelésről és oktatásról szóló 245/2008 T. t. sz. törvény 20. szakaszának 2. bekezdése alapján 2021. április 1-től április 30-ig tart. Az iskola fenntartója a személyes beiratkozás napjául 2021. április 1-jét határozta meg.

A beiratkozás módjai:
1. Az iskola információs rendszerén keresztül.
2. A honlapon elérhető kérvény kitöltésével (kitöltési minta), aláírásával és postai vagy elektronikus úton való elküldésével az alapiskola címére: ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s vjm – Református Alapiskola, Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota,
3. Egy saját kérvény megírásával és annak postai vagy elektronikus úton való elküldésével az alapiskola címére.
4. Személyesen a kérvény kikérésével és kitöltésével 2021. április 1-jén 8.00 és 15.00 között az alapiskola Daxner u. 34 sz. épületében.

A kérvénynek tartalmaznia kell:
– a kérelmező törvényes képviselők adatait és elérhetőségét (teljes név, állandó lakhely, ha a tartózkodási hely nem egyezik meg az állandó lakhellyel, akkor annak címét is, telefonszám, e-mail cím)
– a kérvény tárgyát (kérelem a tanuló 1. osztályba való felvételére – prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky, resp. prijatie do 1. ročníka základnej školy)
– a gyermek adatait (név, ahogy a születési anyakönyvi kivonatban szerepel, születési hely és időpont, állandó lakhely, illetve a gyermek tartózkodási helye, születési szám, állampolgárság, nemzetiség)
– kiegészítő információként kérjük feltüntetni, hogy járt-e a gyermek óvodába, illetve melyik óvodát látogatta, valamint azt, hogy tagja-e valamelyik bejegyzett egyháznak.
Tekintettel arra, hogy az iskolának mindkét szülő számára el kell küldenie a határozatot, lehetőség szerint kérjük, hogy mindkét szülő neve, címe és aláírása szerepeljen a felvételi kérelmen. Nem jelenti viszont a felvételi kérelem érvénytelenségét, ha csak az egyik szülő beleegyezése szerepel a kérvényen.

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében kérjük a felvételi kérelemhez csatolni a nevelési tanácsadó intézmény nyilatkozatát is.

A beiratkozással kapcsolatos további kérdéseiket feltehetik a +421-47-2010191, +421-911-449904 telefonszámokon vagy a e-mail címen.

Szeretettel várjuk a gyermekeket.