Az Új Ezredév Református Központ építése

Új Ezredév Református Központ, Temesvár Tudomány, oktatás
Időpont: 2022.03.11, 16:00 óra
„A temesvári reformátusságban 1989 utolsó hónapjaiban merült fel majdnem száz év után komolyabban a templomépítés gondolata. A Tőkés László ügyével szolidaritást vállaló egyháztagok, akik lelkipásztoruk vezetésével ellenálltak a kommunista szolgálatba szegődött püspöki önkénnyel, egyszerre maguk mögött érezték nemcsak a reformátusok és a magyarok, hanem a város román ajkú többségének és többi felekezeteinek a támogatását.
A szimpátiatüntetés diktatúraellenes népfelkelésbe torkollott. A Kondukátor megbukott, a város föllélegzett s szárnyra keltek a református álmok is.
A hívek TEMPLOMOT akartak, fehéret, TORNYOSAT, amelyet mindig szerettek volna, de a mostoha történelmi körülmények között mindaddig nem építhettek meg. Templomot, amely úgy állít jelt a forradalomnak, hogy eközben a jövőt szolgálja.
1996-ban az akkori városvezetés telket adományozott az egyháznak. Makovecz Imre világhírű építész elkészítette a szimmetrikus épületegyüttes látványterveit. 1999 tavaszán Gazda István lelkipásztor vezetésével megalakult az Új Ezredév Egyházközség, amelynek Presbitériuma fölvállalta ennek a nagyszabású tervnek elkezdését.” (ujezredev.ro)
Boros József építőmérnök – helyszíni ismertetővel és kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött – előadásában arról beszél, hogy miként sikerült az építkezés során a jelenkor igényeihez alkalmazkodó tervezési kihívásoknak megfelelni akképpen, hogy a Makovecz Imre által tervezett eredeti elgondolást is megtartották.
Szó lesz arról is, hogy a kivitelezés során milyen nehézségekbe ütköztek, miként válaszoltak a projekt megvalósítása során a magas műszaki nehézség-összetevőkre, a helyszín jelentette szerves korlátozásokra, a gyakori szélsőséges időjárási körülményekre, a szakképzett személyzet hiányára, az inflációra és az anyagárak hirtelen emelkedésére, a megkésve érkezet építőanyagokra és – elkerülhetetlenül – a világjárvány hozta gondokra.
A rendezvény nem csupán jövőbeli építészeknek és építőmérnököknek, jelenlegi egyetemi hallgatóknak szól, hanem nyitott bárki számára, aki érdeklődést mutat Temesvár egyik építészeti büszkeségének bemutatása iránt.