Autizmus spektrumzavar

Online esemény Ismeretterjesztő

Autizmus spektrumzavar-elméleti és gyakorlati ismeretek

Az autizmus spektrumzavarban érintett gyermekpopuláció ellátásához szükséges alapvető elméleti és gyakorlati ismeretek

Előadók:
Dr. Máté Mónika gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Dr. Madarassy-Szücs Anna gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvosjelölt
Neményi Zsófia pszichológus
Antal-Valecsik Zsófia gyógypedagógus
Dr. Tárnok Zsanett PhD klinikai szakpszcihológus, neuropszichológus
Dr. Oláh Szabina gyermek-és ifjúságpszichiáter szakorvos
Hendrich Beáta gyógypedagógus
Kis Dóra Sarolta gyógypedagógus
Kálmán Rebeka gyógypedagógus

Időpont: 2020.09.10-11.

Részvételi díj: 35.000Ft/fő

A tanfolyamon való részvétel feltétele: online jelentkezési űrlap kitöltése + a tanfolyami díj előzetes befizetése

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regisztráció a képzési díj befizetésével válik véglegessé!
Befizetési határidő: a helyek feltöltése befizetési sorrendben történik, de legkésőbb 5 nappal a kezdőidőpont előtt.

Online részvétel esetén kérjük, vegye figyelembe az alábbi szempontokat:
– stabil internetkapcsolat szükséges a részvételhez,
– okostelefon helyett részesítse előnyben az asztali számítógépet, laptopot,
– az oktatókkal chatablakon keresztül kommunikálhat.

A KÉPZÉSRŐL:

Tanfolyamunk első, 17 órás alapozó-moduljának célja az autizmus spektrumzavarral kapcsolatos alapvető, korszerű elméleti ismeretek átadása. Elsődlegesen azokat az orvos, pszichológus kollégákat, társszakmában, köznevelésben dolgozó szakembereket várjuk, akik az alapképzésük során szerzett tudásanyagot meghaladó ismeretekre kívánnak szert tenni az autizmus-spektrumzavarral kapcsolatban. Várjuk továbbá mindazokat, akik hivatásuk során az érintett gyermekek ellátásában érdekeltek, az autizmus-specifikus módszertan alapvető eszközeit, az autizmussal élők speciális szükségleteinek szeretnék megismerni. A program átfogó ismeretet nyújt az autizmus-spektrumzavar szemléletének változásáról, a jelenlegi, korszerű megközelítés különböző vonatkozásairól. A modulban részletes bemutatásra kerülnek az autizmus-spektrumzavarban jellegzetes idegrendszeri fejlődési eltérés viselkedéses következményei, ezek felismerésének támpontjai, elkülönítésének lehetőségei egyéb gyermekpszichiátriai kórképektől, fejlődési eltérésektől. Célunk, hogy a képzés során részletesen elemzett diagnosztikus diád mentén a résztvevők fel tudják ismerni a speciális neurodevelopmentális eltérés jellemzőit, árnyalt képet kapjanak a fejlesztés főbb irányairól és a protetikus környezet kialakításához szükséges eszközökről. Értsék az autizmus-spektrumállapotban megjelenő speciális információfeldolgozással, sajátos kognitív stílussal, szenzoros eltérésekkel kapcsolatos tudományos elméleteket. A komplex ellátás alapjainak megismerésén keresztül rálássanak a tüneti kép módosításának, szociális-kommunikációs fejlesztési stratégiák lehetséges irányvonalaira.

AKKREDITÁCIÓ:

SE-TK/2020.II/00042, pontszáma: 32, óraszáma: 17

Szakma szerinti pontszámként elszámolható:

1. alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia
2. csecsemő-gyermekgyógyászat
3. gyermek- és ifjúságpszichiátria
4. gyermekneurológia
5. háziorvostan
6. iskolaegészségt., ifjúságvéd.
7. klinikai szakpszichológus
8. neurológia
9. neuropszichológiai szakpszichológia
10. orvosi pszichológia
11. orvosi rehabilitáció (csecsemő és gyermekgyógyászat)
12. pszichiátria
13. pszichotherápia

ONLINE JELENTKEZÉS >>
https://docs.google.com/forms/d/1koSNmXy161nd8F_YHIodYsL6Q6td_15tCZrfW86_1TU/viewform?edit_requested=true

BEFIZETÉS:

Átutalással a Vadaskert Alapítvány bankszámlaszámára. Az utalás menetéről a jelentkezést visszaigazoló e-mailben találnak információt.

Képzési díj visszafizetése: A képzési díj visszatérítésére kizárólag betegség esetén, orvosi igazolás bemutatása mellett van lehetőség.

Kérjük a Tisztelt Résztvevőket, hogy a képzési díj intézménnyel történő elszámolásáról, valamint a számla pénzügyi osztály felé történő eljuttatásáról gondoskodni szíveskedjenek! A számla kiállítását követően a számlázási cím módosítására nincs lehetőség.

PROGRAM:

Első nap

9:00- 9:15 Tanfolyam megnyitása

I. Az autizmus-spektrumzavar diagnózisának definiálása, a spektrumszemlélet bemutatása

9:15 – 10:15 Az autizmus-spektrumzavar megközelítésének változása az elmúlt évtizedekben, a spektrum szemlélet jelentősége (Dr. Madarassy-Szücs Anna)

10:15 – 11:00 A komplex tüneti kép általános jellemzői (Dr. Máté Mónika)

11:00-11:15 Kávészünet

II. Az autizmus-spektrumzavarban megjelenő viselkedéses tüneti kép speciális jellegzetességei és annak oki háttere

11:15 – 12:00 A szenzoros érzékenység értelmezése a klinikai kép hátterében (Neményi Zsófia)

12:00-12:45 A kognitív információfeldolgozás sajátosságai, ismert neurológiai, neuropszichológiai jellemzők (Dr. Tárnok Zsanett)

12:45-13:45 Ebédszünet

III. A diagnózisalkotás menete, differenciáldiagnosztika

13:45- 14:30 Betegutak, társszakmák szerepe, kompetenciák kérdése a diagnózis alkotásban (Dr. Madarassy Anna)

14:30-16:00 Felmerülő differenciáldiagnosztikai és komorbiditásokkal kapcsolatos kérdések
Speciális vizsgálóeszközök (ADI-R, ADOS) rövid bemutatása (Dr. Máté Mónika, Dr. Madarassy Anna)

Második nap

IV. Az autizmus-specifikus ellátás alapjai a diagnózis után

9:00 – 9:45 A specifikus ellátás tervezése és színterei (Hendrich Beáta)

9:45- 10:30 Az autizmus diagnózis jogi vonatkozásai, igénybe vehető juttatások (Hendrich Beáta)

10:30-10:45 Kávészünet

10:45- 11:30 Képességek, részképességek megítélésének lehetőségei és eszközei (pl. PEP3, Vineland, TTAP) (Antal-Valecsik Zsófia)

11:30-12:00 Kihívások a vizsgálatok elvégzésében ASD esetén (Dr. Tárnok Zsanett)

12:00-13:00 Ebédszünet

V. terápiás lehetőségek

13:00 – 13:45. Augmentatív és alternatív kommunikációs módszerek (Hendrich Beáta)

13:45- 14:45 A tér-és időstrukturálás eszközei, a kognitív-viselkedésterápiás eszköztár használata autizmus esetén (Kiss Dóra Sarolta)

14:45-15:00 Kávészünet

15:00 – 16:00 Szociális-kommunikációs készségfejlesztés elmélete és gyakorlata (Kálmán Rebeka, Antal-Valecsik Zsófia)

16:00-16:50 Tények és tévhitek az autizmus terápiájában (Dr. Oláh Szabina)

16:50 – 17:00 Tanfolyam zárása

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A képzés megtartása minimum létszámhoz kötött. Esetleges lemondás esetén három nappal a tanfolyam kezdete előtt értesítünk mindenkit.