Alkalmazott Bölcsészet Konferencia

online esemény Ismeretterjesztő

IV. ABsolute – Alkalmaz

A korábbi évek sikeres találkozói után az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete és DOSZ Nyelvtudományi Osztálya újra megrendezi tudományos konferenciáját.
Az IV. ABsolute – Alkalmazott Bölcsészet Konferencia lehetőséget biztosít a bölcsészettudományok alkalmazhatóságáról elkezdődött párbeszéd folytatására. A konferencia 2020. november 26-án Budapesten, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, illetve online kerül megrendezésre.
A bölcsészettudományok társadalmi megítélésének egyik fő tényezője, hogy a bölcsészettudományi kutatások társadalmi hasznát, értékét, alkalmazhatóságát kevesen ismerik. Konferenciánk célja, hogy megmutassa a bölcsészettudományok hasznosíthatóságát, ezért olyan előadások jelentkezését várjuk, melyekben hangsúlyos a kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása.
A konferenciára jelentkezhet bármely bölcsészettudományi alapképzésben, osztatlan tanárképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgató, a képzési intézményétől függetlenül.
A konferencián 15 perces előadások bemutatására van lehetőség. Az előadónak a jelentkezéskor meg kell jelölnie, hogy előadását jelenléti és online formában kívánja megtartani. Járványhelyzet esetén az egész konferencia online kerül megtartásra.
A konferenciára jelentkezni egy 1600-2000 leütés hosszú, az előzetesen megadott forma szerint elkészített absztrakttal lehetséges, melyet a címre, ABsolute 2020 tárggyal kell elküldeni. Az absztrakt foglalja össze az előadás főbb kérdéseit, gondolatmenetét, illetve térjen ki az eredmények gyakorlati felhasználhatóságára. A dokumentumnak tartalmaznia kell a jelentkező nevét, képzését, a képzés intézményét, az előadás címét és a témavezető nevét is.
Az absztraktok beküldési határideje és így a konferenciára való jelentkezés határideje:
2020. szeptember 22., 23.59 (meghosszabbított határidő).
A konferencia szekciói a beérkezett absztraktok alapján kerülnek kialakításra.
További részletek:
http://absolute.elte.hu/index.php/absolute-4/
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szervezőknek sajnos nem áll módjában fedezni az utazás és a szállás költségeit. A szervezők a konferencia szervezésével kapcsolatban a változtatás jogát fenntartják.
A kérdéseket a címre várjuk.
A program támogatói az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programja, a Doktoranduszok Országos Szövetsége és az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat