„A világnak szüksége van Isten Igéjére!

Párkány Vallás

„A világnak szüksége van Isten Igéjére!

Csak az tudja megmenteni! Semmi más!” – vallja Fóthy Zoltán párkányi esperes-plébános. Ezek a gondolatok vezérelték őt, hogy a technika segítségével egy állandó jellegű online szentmise közvetítést valósítson meg a párkányi Szent Imre herceg plébániatemplomból. A járványhelyzetre való tekintettel itt is – mint mindenütt – naponta szentmisét celebrál, igaz, csupán egyedül vagy a legszűkebb asszisztenciával. S ezért gondolta úgy, hogy a szentmiséket közvetítik a YouTube csatornán keresztül. A szentmisék rendjét a plébánia Facebook-oldalán lehet megtalálni.

E technikai megoldás lehetőségével a járvány miatti korlátozások után is élni fognak. Az esperes úr elmondta, hogy a tízezer lakosú város híveinek nagy része, akik a lakótelepeken laknak, télen nehezen jutnak el a templomba, főleg a hétköznapi szentmisékre.

Ezért is fontos, hogy az igehirdetés eljusson mindenkihez, s főleg azokhoz a hívőkhöz, akik betegség miatt nem tudnak majd a tilalmak feloldása után sem elmenni a szentmisére.

A népszerű videómegosztó portálon megtekinthető első szentmisén január 10-én még kevés hívő hallgatta az igehirdetést, de a következő vasárnap már csaknem 130-an jelentkeztek be, hétköznapokon is 30-50 ember kapcsolódik be a magyar nyelvű  szentmise követésébe. Az igehirdetés lehetőségét nemcsak az esperesi körzet településeiben tekinthetik meg az emberek, de bárki bárhonnan, aki e videócsatornát tudja nézni.

Amint az esperes úr elmondta, ilyen nehéz időszakban, amikor nálunk a híveknek fizikailag nincs lehetőségük részt venni a szentmisén, nagyon szükséges az emberek lelki tápláléka Isten igéjén keresztül.

Olyan időket élünk, amikor egyre inkább óhajtjuk a reményt, a krisztusi szeretetet, s a mindennapok aggodalmaira, fájdalmaira, mindennemű lelki bajainkra csak az Isten igéje által kaphatunk választ, segítséget. A kereszténység felülmúlja az összes vallást, mert Isten személyesen közelít felénk és szólít meg bennünket! Csak meg kell hallanunk hívó szavát…