A továbbképzés és a mesterképzés

Szabadka Tudomány, oktatás

A magyarországi székhelyű felsőoktatási intézményeknek – a koronavírus-járvány megfékezését célzó magyarországi kormányrendelet értelmében – március 23-áig kellett megteremteniük a távoktatás feltételeit, ezáltal biztosítva minden hallgató számára a félév teljesítésének feltételét.

Ezen feltételek a következőképpen kerültek biztosításra a vajdasági hallgatók számára:

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet szabadkai kihelyezett inkluzív fejlesztő szakpedagógiai szakirányú továbbképzés, valamint a logopédia szakirányú továbbképzés távoktatása elsősorban a Coospace nevezetű, egyetemi online felületen valósul meg, mely lehetővé teszi minden tananyag, dokumentum, hallgatói feladat hatékony elérését és elvégzését, valamint a hatékony kommunikációt az oktató és a hallgató között.

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzése a tanév hátralévő részében a Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont zártkörű online platformján, a kar oktatói által készített előadások segítségével és a felületen történő közvetlen kommunikáció által a szokásos tanrendben valósul meg.

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar konduktorsegítő szakirányú továbbképzés elméleti órái elearning formájában valósulnak meg, elektronikus jegyzetek, PowerPoint prezentációk, kiadandó feladatok által, az előadókkal való kapcsolattartás pedig online eszközök segítségével (e-mail, Skype) valósul meg az adott kurzus jellegéhez igazodván. Az elméleti kurzusok március 30-áig lezajlanak.

Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, május 4-e és 14-e között fejlesztő projekt kerül megindításra, melynek keretén belül lebonyolításra kerülnek a hallgatók szakmai gyakorlatai is.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar mechatronikai mesterképzésének távoktatása az Óbudai Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola hardvereinek igénybevételével valósul meg az oktatókkal való online (e-mail, Skype, Viber) kapcsolattartás mellett.

Minden képzés esetén a távoktatás keretén belül biztosításra kerül az adott kurzusból való vizsgázás lehetősége is, ezáltal lehetőséget adván a hallgatóknak a szemeszter teljes körű teljesítésére.

Forrás: Hét Nap