A Székely Hadosztály küzdelmei Erdélyért

Erdély Tudomány, oktatás

Gottfried Barna: A Székely Hadosztály küzdelmei Erdélyért

A Korunk Akadémia ÖSSZEOMLÁS ÉS IMPÉRIUMVÁLTÁS ERDÉLYBEN
(1918–1920) sorozata novemberi előadásának címe: A Székely Hadosztály küzdelmei Erdélyért. Meghívott előadó: Gottfried Barna, főlevéltáros, MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza.

Összeomlás. Valóban leginkább ezzel a fogalommal írhatók le azok a folyamatok, amelyek 1918 utolsó negyedévében az Osztrák–Magyar Monarchiában, a Magyar Királyságban lezajlottak. A Monarchia katonai és politikai vezetése, ha akarta volna sem lett volna képes eredményesebben a Habsburg Birodalmat szétzilálni. Nemhogy megállította volna az eróziót, hanem, ha akaratlanul is, de felerősítette azt. A katonai vereséggel együtt csődöt mondott a politikai vezetés is.
Nem volt ez másként Magyarországon sem. A teljes magyar politikai elit bukása, a Magyar Nemzeti Tanács megalakulása, első intézkedései tovább mélyítették a válságot, megvalósult azonban az 1849-es eszme, létrejött, az ölükbe hullott a független Magyarország. Sorjázhatnánk az új rezsim további eredményeit, a probléma ezzel csak az, hogy nem voltak olyanok.
A katonapolitika területén a csőd, az eredménytelenség totális volt. A belgrádi katonai konvencióban engedélyezett nyolc hadosztályból egyet sem sikerült megfelelően felszerelni, feltölteni. Üdítő kivételt jelentett a 38. hadosztály, amely 1919. január 20-tól viselte a Székely Hadosztály elnevezést. Úgy tekinthetünk erre a katonai egységre, mint amelyet az ország területi integritása, Erdély, a Székelyföld védelme hívott életre. Léte, története alkalmat adhat a fegyveres honvédelem kérdésének vizsgálatára.