…A reformáció első generációi

Online: unitpred.elte.hu Ismeretterjesztő

Dávid Ferenc és a kortárs prédikációs irodalom: A reformáció első generációi

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon kutatócsoport
és a
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
szervezésében
2021. április 30-án 9.30-tól kerül sor a
Dávid Ferenc és a kortárs prédikációs irodalom:
A reformáció első generációi
című konferencia megrendezésére.
Az előadásokat a konferencia Zoom felületén lehet követni.
A belépési link elérhető a következő oldalon: https://unitpred.elte.hu/konferencia2021
A konferencia előadásainak ideje közép-európai idő (UTC+02) szerint értendő.