A Magyar Tudomány Napja Erdélyben

Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvár Ismeretterjesztő

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben-megnyitó, plenáris előadások

Program
9.00 Megnyitó, köszöntések
10.00 Kiskoncert. Az Ech8 by Visszhang oktett előadása
10.15 Gr. Mikó Imre-emlékplakettek átadása
10.35 Kolozsvári Akadémiai Bizottság-díjak átadása

11.00 Kávészünet

11.30 Kocsis Károly (egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, Miskolci Egyetem): Az Európát érintő nemzetközi migráció földrajzi vonatkozásai a 20. század derekától napjainkig

Fiatal kutatók a tudomány szolgálatában

12.15 Szász Levente (egyetemi docens, dékánhelyettes, BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet, Kolozsvár): Tudástranszfer a multinacionális vállalatok belső hálózatában: a fejlődő országbeli leányvállalatok lehetőségei
12.40 Sólyom Andrea (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar, Társadalomtudományi Tanszék, Csíkszereda): A fiatalok elvándorlása mint szakpolitikai kihívás a helyi társadalomban
13.05 Fejér Tamás (tudományos kutató, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár): Adalékok Erdély és Havasalfölde politikai kapcsolataihoz: Báthory Zsigmond 1595. évi vajdai kinevező levele Mihály vajda részére

13.30 Ebéd

15.00 Mihály István (doktorandusz, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Élettan Tanszék, Maros Megyei Sürgősségi Kórház, 2. sz. Neurológiai Klinika, Marosvásárhely): Korszerű terápiás készülékek a neurológiában
15.25 Ercsey-Ravasz Mária (tudományos kutató, BBTE Magyar Fizika Intézet, TINS–Erdélyi Idegtudományi Intézet, Kolozsvár): Az agy strukturális hálózatának modellezése
15.50 Péntek Máté (tudományos kutató, Müncheni Műszaki Egyetem, München): Nyílt forráskódú kutatásfejlesztés: A numerikus szélcsatorna példája
16.15 Farkas Csaba (egyetemi docens, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Matematika-Informatika Tanszék, Marosvásárhely): A differenciálegyenletek világa

16.40 kávészünet

17.00 Csata Zsombor (egyetemi docens, BBTE, Magyar Szociológia és Szociális Munkás Intézet, Kolozsvár): „Áldás vagy átok?” Etnikai sokféleség és jóléti viszonyok Erdélyben
17.25 Szilágyi-Varga Zsuzsa (tanársegéd, Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, Nagyvárad): Helynévgyűjtő névszociológia a Partiumban
17.50 Abod Éva (egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE, Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki Tanszék, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ, Sepsiszentgyörgy): Baktériumok szerepe a mezőgazdaságban
18.15 László Zoltán (egyetemi docens, intézetigazgató, Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, BBTE Biológia és Geológia Kar, Kolozsvár): Képletek két ország határán: mit (nem) tudunk a gubacsokról?

18.40 Könyvbemutató
19.00 Zárszó
20.00 Fogadás

Az EME szakosztályainak és fiókegyesületeinek tudományos ülésszakáról a http://www.eme.ro/web/mtne/emetudnap2018 oldalon talál további információkat.