ZÖLD FORRÁS 2017. – pályázati felhívás

Hazai

A Földművelésügyi Minisztérium, mint Támogató a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A pályázati támogatás célja
A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek
A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:
1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:
a. élőhelyvédelem;
b. földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
c. tájvédelem;
d. környezet- és természetvédelmi monitorozás;
e. ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
f. szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
g. környezetvédelmi tanácsadás;
h. környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
i. kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
j. ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása;
k. természet-, környezet- és tájvédelmi ismeretterjesztési, szemléletformálási céllal, rendezvényeken való részvétel.

Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A támogatás általános működési költségekre nem igényelhető!
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 600.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. 600.000 Ft-nál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

Határidő: 2017. április 21.

Bővebben: http://www.kormany.hu/download/5/80/01000/Z%C3%B6ld%20forr%C3%A1s%20p%C3%A1ly%C3%A1zat%20felh%C3%ADv%C3%A1s_2017.zip#!DocumentBrowse

 

Forrás: nonprofit.hu