ZENDE pályázat 2020.

Zenta Ösztöndíj
A ZENTAI Diáksegélyező Egyesület – ZENDE pályázatot hirdet ösztöndíjak odaítélésére a 2020/2021-es tanévre.
A pályázatra jelentkezhetnek:
– Azok a középiskolások és egyetemi hallgatók, akiknek bejelentett lakóhelyük a következő önkormányzatok területén van: Zenta, Ada, Csóka, Törökkanizsa
– Azok a Szerbiában tanuló középiskolások, akiknek tanulmányi eredménye meghaladja a 3,50-es átlagot, és magyar nyelven folytatják tanulmányaikat.
– Azok a magyar anyanyelvű főiskolai és egyetemi hallgatók, akik Szerbia területén folytatnak felsőfokú tanulmányokat és nem részesülnek más ösztöndíjban.
Pályázni kizárólag a ZENDE pályázati adatlapjának kitöltésével lehet, az adatlap 4. oldalán felsorolt dokumentumok mellékelésével, illetve az adatvédelmi nyilatkozat csatolásával. Az Adatlapot illetve az Adatvédelmi nyilatkozatot kiskorú pályázó esetében a szülőnek, vagy nevelőnek is alá kell írnia!
Az Adatlap és az Adatvédelmi nyilatkozat letölthető a ZENDE Facebook oldaláról:
Az aláírt Adatlap és aláírt Adatvédelmi nyilatkozat mellé szükséges dokumentumok:
– A pályázó diák saját kezűleg megírt családrajza, amely nem önéletrajz, hanem a családi körülmények bemutatása az Adatlapon is felsorolt adatok alapján. Ezeket a családi körülményeket dokumentummal kell alátámasztani, a dokumentumokról egyszerű fénymásolat elegendő. A családrajzot a diáknak alá kell írnia!
– Az előző iskolaévből a bizonyítvány, ill. leckekönyv fénymásolata. Egyszerű fénymásolat elegendő.
– Igazolás a család jövedelméről (hivatalos, céges igazolás az utolsó 3 kifizetett személyi jövedelemre vonatkozóan)
– A Kataszteri Hivatal által kiadott vagyonjogi-bizonylat, amelyen látszik, hogy a családtagok nevén van ingatlan vagy megművelhető földterület, amelyből a család jövedelmet valósít meg.
– A 2020/2021. iskolaévre a beiratkozásról szóló eredeti igazolás. (Fénymásolat nem felel meg)
– Kizárólag a pályázó diák nevére nyitott dinár alapú bankszámla-igazolás fénymásolata, amelyen a számlaszám jól látható.
A pályázatokat 2020. augusztus 26. és szeptember 18. között lehet átadni személyesen vagy postai úton.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és péntek 8,00 és 11,00 óra között a ZENDE irodájában, Zentán, a Jovan Jovanovity Zmaj utca 37. szám alatt (a Szociális Központ épülete, az iroda az udvar végében található).
A COVID-19 JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS VÉDŐINTÉZKEDÉSEK MIATT KÉRJÜK A PÁLYÁZÓKAT, HOGY INKÁBB A POSTAI KÉZBESÍTÉST VÁLASSZÁK A PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ!
POSTÁRA ADÁS ELŐTT A DOKUMENTUMOK ELLENŐRZÉSE AJÁNLOTT. A SZKENNELT (LEFÉNYKÉPEZETT) DOKUMENTUMOKAT ELKÜLDHETIK A CÍMRE, ÉS AZ ELLENŐRZÉS, JÓVÁHAGYÁS UTÁN ADHATJÁK POSTÁRA (PAPÍRON) A DOKUMENTUMOKAT.
A borítékon a pályázó nevén és címén kívül a következő cím és szöveg szerepeljen:
Zentai Diáksegélyező Egyesület – ZENDE
24400 Zenta
Jovan Jovanović Zmaj 37.
„Ösztöndíj-pályázat – Ne nyisd fel!”
Általános tudnivalók:
– a hiányos vagy késve érkezett pályázatokat a ZENDE Bizottsága nem veszi figyelembe;
– a pályázati dokumentációt a pályázónak nem küldjük vissza, a ZENDE archívumában kerül megőrzésre 10 évig;
– a pályázónak a ZENDE döntése ellen fellebbezési joga nincs.
A pályázat a Bethlen Gábor Alap támogatási forrásaiból valósul meg.